MĀKSLĪGAIS INTELEKTS DARBĀ, IKDIENĀ UN IZAUGSMĒ

26.02.2024
un
28.02.2024
Tiešsaistē 18:00-21:00

Kursa apjoms:  8 akadēmiskās stundas (tiešsaistes mācības 8 ak. st.  individuāls darbs, izpildot mācību materiālus e-vidē, Moodle platformā)

Cena: 79 EUR, tai skaitā PVN

Uzņēmumiem piedāvājam individuāli pielāgotu mācību saturu un grafiku!

Mācības norisināsies attālināti, izmantojot Zoom platformu.

Mācību materiāli un lekciju ieraksti būs pieejami Mācību centrs MP mācību vidē. Nepieciešamie palīglīdzekļi – dators vai planšetdators un stabils interneta pieslēgums.

Galvenās tēmas
Izpratne par Mākslīgā intelekta mērķiem
Mākslīgā intelekta dažādība
ChatGPT un kā pie tā tikt
Dialogs ar mākslīgo intelektu
Vaicājumi paraugi
Mākslīgā intelekta atpazīšana
Vizuālo materiālu veidošana

Kursa pasniedzēji

Kursu vada biznesā praktizējošie speciālisti un nozares eksperti.

Gusts Gudelis

Gusts Gudelis ir elektroniskās komercijas speciālists ar pieredzi biroja programmatūru administrēšanā un klientu konsultēšanā. Tāpat viņš ir apguvis IT sistēmu pārvaldību (ITIL) un IT datu

Lasīt vairāk »

Visi komerckursi

Kursa apjoms:  8 akadēmiskās stundas (tiešsaistes mācības 8 ak. st. un 4 ak. st. individuāls darbs, izpildot mācību materiālus e-vidē, Moodle platformā)

Cena: 79 EUR, tai skaitā PVN

Uzņēmumiem piedāvājam individuāli pielāgotu mācību saturu un grafiku!

Mācības norisināsies attālināti, izmantojot Zoom platformu.

Mācību materiāli un lekciju ieraksti būs pieejami Mācību centrs MP mācību vidē. Nepieciešamie palīglīdzekļi – dators vai planšetdators un stabils interneta pieslēgums.

Schedule Your Growth with Us

Empower Your Future, Today

Ready to take your business to the next level? Connect with us now and discover how our tailored solutions can drive your company’s growth. Fill out the form to schedule a consultation and start your journey towards success.

Contact Information
Your Company's Needs