MS Excel un datu vizualizācija

Datu analīze
Galvenās tēmas
• Datu veidi, datu ieguves avoti un metodes, iepazīšanās ar dažāda programnodrošinājuma izmantošanu datu analīzē;
• Datu apvienošana (INDEX, MATCH);
• Datu interpretācijas iespējas un metodes, datu ievade un rediģēšana;
• Darbības ar darblapām, tabulām, funkcijām, datu kārtošana un filtrēšana, nosacījumformatēšana;
• Darbs ar rakurstabulām (PivotTable) un rakursdiagrammām (PivotChart);
• Excel un tiešsaistes infografikas rīki u.c. iespēju analīzes un optimizācijas rīki;
Mācību metožu izmantošana ir saistīta ar mācību priekšmeta mērķiem un uzdevumiem. Pasniedzējs atšķirīgās situācijās no daudzveidīga metožu klāsta izvēlas mācību metodi, kas ir vispiemērotākā konkrētu mācību mērķu sasniegšanai. Programmas apguves laikā tiks izmantotas šādas mācību metodes: lekcijas, debates, diskusijas, situāciju izspēle un analīze, prezentācijas, komandas darbs, patstāvīgais darbs, praktiskās mācības, vizualizēšana, darbs ar datorprogrammām. Mācību materiāli un lekciju ieraksti tiek izvietoti Mācību iestādes Moodle sistēmā, kur ir iespējas organizēt diskusijas, un forumus starp izglītojamajiem un pasniedzēju, iesniegt praktisko darbu uzdevumus un sagatavotos darbus, sniegt komentārus un atgriezenisko saiti par darbu vērtējumu. Komunikācijai un konsultācijām tiek izmantota Zoom platforma.
Biežākie jautājumi

Radušies jautājumi par mācību procesu? Aplūkojiet atbildes mūsu lapas sadaļā “Biežāk uzdotie jautājumi“.

Kursu pasniedz

Kursu vada biznesā praktizējošie speciālisti un nozares eksperti.

Ieva Brence

Ievas Brences pieredze saistīta ar projektu koordinēšanu, sagatavojot finanšu un administratīvās atskaites, kā arī veicot pētniecības darbu. Kopš 2020.gada ir vadošā pētniece divās valsts pētījumu

Lasīt vairāk »

Ināra Kantāne

Ināra Kantāne strādājusi daudzos valstiski svarīgos projektos, kur pētījusi datu likumsakarības, piemēram, valsts pētījumu programmā EKOSOC-LV un vairākās citās. Pētījumu rezultātus publicējusi vairāk kā 20

Lasīt vairāk »

Visi komerckursi