Netradicionālās reklāmas un sabiedrisko attiecību kampaņu projektēšana (70 st.)

Maksājumu iespējams veikt pa daļām, pirmā iemaksa - 30%

Cena: 375 EUR (ieskaitot PVN)

Mācības norisināsies attālināti, izmantojot Zoom platformu. Nepieciešamie palīglīdzekļi – dators vai planšetdators un stabils interneta pieslēgums.

NRSAK

No 23.novembra līdz 01.februārim otrdienu un ceturtdienu vakaros no 18:00 līdz 21:10

Ja Jūs pēc pirmajiem vārdiem (kadriem, skaņām utt.) zināt, kas būs tālāk — tā ir tradicionālā reklāma. Bet ja Jūs nepamanīsiet, ka Jums kaut ko reklamē, bet aiziesiet un nopirksiet — tā būs netradicionālā.

Kursa pamats ir plaši pētījumi un liela izmantošanas prakse gan komerckampaņu, tā arī politiskās kampaņu novadīšanā.  Tiek izmantoti arī Talantīgas Domāšanas teorijas elementi. Protams, tā ir saīsināta versija. Visas nepieciešamas prasmes dažu stundu laikā apgūt nevar, kā nevar ātri apgūt pat aritmētiku. Bet pamatelementus jūs varēsiet apgūt un praktiski izmantot.

Šī kursa atšķirība no citiem līdzīgiem kursiem ir tā, ka tiek izmantota tā saucama „funkcionālā pieeja”. Tā ļauj izskatīt reklāmu un SA ne kā atsevišķus paņēmienus un novērojumus, bet kā vienotu sistēmu, kurā visi elementi ir saistīti savā starpā. Minētie paņēmieni tiek izmantoti ne tāpēc, ka tie kādreiz tika veiksmīgi izmantoti, bet tāpēc, ka tie maksimāli nodrošina izvirzīto mērķi.

Visas kampaņas var sadalīt divās grupās: uzturošas un uzvarošas. Uzturošo kampaņu mērķis ir atgādināt Jūsu klientiem par Jūsu eksistenci un darbību. Uzvarošo kampaņu mērķis ir strauji apdzīt konkurentus. Šajā kursā tiks izskatītas tikai uzvarošas kampaņas.

Katra tēze šajā kursā tiks ilustrēta ar vairākiem reāliem piemēriem un uzdevumiem attiecīgo iemaņu attīstībai. Kursa beigās Jums tiks piedāvāts neliels eksaminācijas darbs.

Ir pedagoģiska paruna: „Nevienu nevar iemācīt, var tikai iemācīties”. Bez treniņiem, bez patstāvīga darba nevar neko apgūt. Tāpēc tiks piedāvāti arī uzdevumi patstāvīgajam darbam – mājas uzdevumi. Jūsu darbus mēs kopā izskatīsim un uzlabosim.

Kursa mērķis
Kursa mērķis ir nodrošināt zināšanas par netradicionālās reklāmas un sabiedrisko kampaņu projektēšanas pamatnosacījumiem, uz reālu piemēru un veicamo uzdevumu bāzes attīstot prasmes un kompetences uzvarošu kampaņu veidošanā.
Galvenās tēmas
Ievads. Kursa struktūra. Funkcionāla pieeja reklāmai un SA. Klientu klasifikācija;
Reklāmas uztveres psihofizioloģiskie principi. Dominantes un stereotipi. Nevēlamo dominanšu korekcijas paņēmieni;
Reklāmas uztveres ķēdīte AIDA. Potenciālo klientu tipveida pozitīvie un negatīvie stereotipi;
Ievads netradicionālo kampaņu projektēšanā. Kampaņu tipveida kompozīcijas. Kampaņas ideālais tēls;
Pozicionēšana. Pozicionēšanas līmeņi. Katra līmeņa pamatīpašības;
Uzņēmumu attīstības diagramma. Attīstības posmi. Katra posma īpašības un reklāmas uzdevumi katrā posmā;
Reklāmas vēršanās struktūra. Reklāmas vēršanās elementu veidošanas pamat paņēmieni;
Idealitātes princips. Idealitātes koeficients. Risinājumu idealitātes paaugstināšanas virzieni. Resursu izmantošana risinājumu idealitātes paaugstināšanai. Resursu klasifikācija;
Resursu veidi reklāmā un SA. Sociālas plūsmas un to mezgli;
Kampaņu projektēšana. Kampaņu struktūra. Ideāla kampaņas tēla realizēšana. Vitalitātes diagramma;
Reklāmas un SA akciju projektēšana kampaņām;
Kampaņas scenārija sastādīšanas principi. Saskaņotības starp kampaņas elementiem paaugstināšana;
Studentu individuālo uzdevumu izskatīšana;
Mācību metodes
Mācību metožu izmantošana ir cieši saistīta ar mācību priekšmeta mērķiem un uzdevumiem, tā kā programma ir virzīta uz grafiskā dizaina veidošanu, tad visas mācību metodes bāzējas digitālās vides maksimālā izmantošanā sniedzot jaunas zināšanas, prasmes un praktiskās iemaņas. Pasniedzējs atšķirīgās situācijās no daudzveidīgā metožu klāsta izvēlas to mācību metodi, kura ir vispiemērotākā konkrētu mācību mērķu sasniegšanai. Izmantojamās mācību metodes: lekcijas un prezentācijas, informācijas demonstrējums, diskusijas, projektu metodes, situāciju izpēte un analīze, praktisko darbu prezentācijas, komandas darbs, patstāvīgais darbs, praktiskās mācības, vizualizēšana, izmantojot digitālo vidi un specializēto programmnodrošinājumu.
Biežākie jautājumi

Radušies jautājumi par mācību procesu? Aplūkojiet atbildes mūsu lapas sadaļā “Biežāk uzdotie jautājumi“.

Kursa pasniedzēji

Kursu vada biznesā praktizējošie speciālisti un nozares eksperti.

Jūlijs Muraškovskis

Chem. mg., TRIZ-Meistars   Piedalījies priekšvēlēšanu kampaņās Latvijā, Krievijā, Ukraina. Konsultējis ap 40 reklāmas kampaņu Latvijā. Vairāk ka 20 gadus pasniedzis netradicionālo reklāmas un SA

Lasīt vairāk »