Produktu veidošana un pārdošana

Produkta veidošana un pārdošana
Galvenās tēmas
1. definēt produktu (preci / pakalpojumu), izskaidrot tā īpatnības, aktualitāti, veidojošus elementus, nepieciešamos resursus un izmantot tos produkta un piedāvājuma veidošanā;
2. ievērot higiēnas prasības kvalitatīva produkta radīšanai;
3. ievērot vides aizsardzības prasības un ilgtspējības pamatprincipus;
4. noteikt preces/ pakalpojuma veidošanas izmaksas un cenu;
5. novērtēt konkurentus, pārzināt produkta pieprasījuma un piedāvājuma ietekmējošos faktorus;
6. izprast klientu vajadzības un motivāciju un veidot ilgtspējīgas attiecības ar klientiem;
7. virzīt klientu apkalpošanas procesu, pielietot dažādas pārdošanas metodes;
8. orientēties Latvijas Republikas saistošajos normatīvajos aktos.
Mācību metožu izmantošana ir saistīta ar mācību priekšmeta mērķiem un uzdevumiem, uzsvars likts uz pieejamu datorprogrammu izmantošanu projektu vadībā. Pasniedzējs atšķirīgās situācijās no daudzveidīgā metožu klāsta izvēlas to mācību metodi, kura ir vispiemērotākā konkrētu mācību mērķu sasniegšanai. Programmas apguves laikā tiks izmantotas šādas mācību metodes: lekcijas, debates, diskusijas, situāciju izspēle un analīze, prezentācijas, komandas darbs, patstāvīgais darbs, praktiskās mācības, vizualizēšana. darbs ar datorprogrammām, praktiskā projektu izveide un uzraudzība digitālā vidē. Mācību materiāli un lekciju ieraksti tiek izvietoti Mācību iestādes Moodle sistēmā,, kur ir iespējas organizēt diskusijas, un forumus starp izglītojamajiem un pasniedzēju, ievietot praktisko darbu uzdevumus un sagatavotos darbus, sniegt komentārus un atgriezenisko saiti par darbu vērtējumu. Komunikācijai un konsultācijām tiek izmantota Zoom platforma.
Biežākie jautājumi

Radušies jautājumi par mācību procesu? Aplūkojiet atbildes mūsu lapas sadaļā “Biežāk uzdotie jautājumi“.

Kursu pasniedz

Kursu vada biznesā praktizējošie speciālisti un nozares eksperti.

Visi komerckursi