Programmēšanas tehniķis (960 st.)

Pieteikšanās izglītības programmai ar 90% ES projekta "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" tiek plānota augustā. Lai uzzinātu jaunākās aktualitātes lūdzu sekojiet informācijai mūsu mājaslapā, Facebook un Instagram.
Programmēšanas tehniķis
Apraksts

Izmaksas: 122 EUR jeb 10%, Eiropas Savienības līdzfinansējums 90%, kopējā kursu cena: 1220 EUR.

Ilgums: 960 akadēmiskās stundas (1 akadēmiskā stunda – 45 min.)

Norises laiks: augusts – oktobris (darba dienu vakaros vai brīvdienās)

Apmācību programma ir orientēta uz dalībnieku grupām ar priekšzināšanām, gan bez priekšzināšanām un ietver galvenās tēmas:

1. Sabiedrības un cilvēka drošība (1., 2.līmenis).
2. EIKT pamatprocesi un darbu veidi.
3. EIKT nozares tehnisko darbu pamatiemaņas.
4. Algoritmēšanas un programmēšanas pamati.
5. Preču un pakalpojumu izvēle EIKT infrastruktūras izveidei.
6. Datorsistēmas un datortīkli.
7. Sistēmu programmēšana.
8. Datu bāzu programmēšana.
9. Tīmekļa vietņu programmēšana (WEB).
10. Programmēšanas tehnoloģijas.
11. Matemātikas speciālās nodaļas.
12. EIKT drošības politika.
13. Programmēšanas tehniķa prakse.
14. Lietotnes programmēšana.
15. EIKT produktu izstrāde.
16. Industriālo iekārtu programmēšana.
17. Datorspēļu programmēšana.
18. Prakse 240 ak.st.

Programmas mērķi
Izglītības procesa rezultātā, nodrošinot profesionālās vidējās izglītības programmas apguvi, sagatavot programmēšanas tehniķi, kurš veic programmatūras izstrādi, darbības pārbaudi un darbības izmaiņas ar mērķi izveidot funkcionālu un izvirzītajām prasībām atbilstošu vienkāršu programmatūras risinājumu vai tā komponentus.
Galvenās tēmas
Sabiedrības un cilvēka drošība (1., 2.līmenis), EIKT pamatprocesi un darbu veidi, EIKT nozares tehnisko darbu pamatiemaņas, algoritmēšanas un programmēšanas pamati, preču un pakalpojumu izvēle EIKT infrastruktūras izveidei, datorsistēmas un datortīkli, sistēmu programmēšana, datu bāzu programmēšana, tīmekļa vietņu programmēšana (WEB), programmēšanas tehnoloģijas, matemātikas speciālās nodaļas, EIKT drošības politika, programmēšanas tehniķa prakse, lietotnes programmēšana, EIKT produktu izstrāde, industriālo iekārtu programmēšana, datorspēļu programmēšana, prakse 240 ak.st.
Mācību metodes
Lekcijas, darbs ar tekstu, debates, diskusijas, mācību ekskursijas, projektu metodes, situāciju izspēle un analīze, eseja, uzdevumu risināšana, klausīšanās, induktīvā domāšana, izpēte, prezentācijas, komandas darbs, patstāvīgais darbs, praktiskās mācības, e-mācības, portfolio veidošana, vizualizēšana u.c.
Izglītības programmas dokuments

Profesionālās kvalifikācijas apliecība jeb profesija.

Pieteikšanās kursam

Pieteikšanās izglītības programmai ar 90% ES projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” tiek plānota augustā.  Ja jums rodas papildu jautājumi par pieteikšanos, lūdzu, sazinieties ar mums e-pastā: info@magneticpro.lv

Kursa pasniedzēji

Kursu vada biznesā praktizējošie speciālisti un nozares eksperti.