Projektu bizness

Projektu bizness
Galvenās tēmas
Projektu un to vadības attīstības vēsturisks pārskats, projektu biznesa rašanās, projektu biznesa organizāciju tipi, projekta definīcija un jēdziens, projektu vadīšana un projektu vadītājs - definīcija un būtība, projektu biznesa organizāciju noslodzes, struktūras un darbaspēka specifika, klienta (iekšējā vai ārējā) vajadzībās centrēta darbība, to izzināšana un komunikācija, sadarbība ar citām ārējām iesaistītajām grupām (piegādātāji, sadarbības partneri, gala lietotāji u.c.), sava piedāvājuma mārketēšana/pārdošana, konkrētu piedāvājumu sagatavošana (bidding), sarunu vadīšana, ar projektu saistītie turpmākie/nākotnes piedāvājumi,projektu biznesa ilgtspējīga stratēģiska vadība u.c.
Lekcijas, darbs ar tekstu, debates, diskusijas, projektu metodes, situāciju izspēle un analīze, eseja, uzdevumu risināšana, klausīšanās, induktīvā domāšana, izpēte, prezentācijas, komandas darbs, patstāvīgais darbs, praktiskās mācības, vizualizēšana.
Biežākie jautājumi

Radušies jautājumi par mācību procesu? Aplūkojiet atbildes mūsu lapas sadaļā “Biežāk uzdotie jautājumi“.

Kursu pasniedz

Kursu vada biznesā praktizējošie speciālisti un nozares eksperti.

Visi komerckursi