Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks (960 st.)

Pieteikšanās izglītības programmai ar 90% ES projekta "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" tiek plānota augustā. Lai uzzinātu jaunākās aktualitātes lūdzu sekojiet informācijai mūsu mājaslapā, Facebook un Instagram.
Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks
Apraksts

Izmaksas: 122 EUR jeb 10%, Eiropas Savienības līdzfinansējums 90%, kopējā kursu cena: 1220 EUR.

Ilgums: 960 akadēmiskās stundas (1 akadēmiskā stunda – 45 min.)

Norises laiks: augusts – oktobris (darba dienu vakaros vai brīvdienās)

Apmācību programma ir orientēta uz dalībnieku grupām ar priekšzināšanām, gan bez priekšzināšanām un ietver galvenās tēmas:

1. Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1.un 2.līm.).
2. Uzņēmuma darbības pamatprocesi.
3. Preču un pakalpojumu iepirkšana.
4. Preču un pakalpojumu pārdošana.
5. Preču uzskaite un dokumentēšana.
6. Uzņēmuma mārketinga pasākumu kompleksa izstrāde.
7. Biroja darba nodrošināšana.
8. Budžeta izstrāde.
9. Tirgus un klienti.
10. Prakse komercdarbībā 120 ak.st.
11. Biznesa plāna izstrāde.
12. Reklāmas pakalpojumu organizēšana.
13. Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieka prakse 120 ak.st.
14. Darbs tirdzniecības uzņēmuma noliktavā.
15. Darbs ražošanas uzņēmuma noliktavā.
16. Mazā uzņēmuma darba vadīšana.

Programmas mērķi
Izglītības procesa rezultātā sagatavot reklāmas pakalpojumu komercdarbinieku, kurš plāno, vada un kontrolē reklāmas risinājumu darījumus pēc izstrādātas un apstiprinātas uzņēmuma reklāmas koncepcijas, ir nodarbināts reklāmas aģentūrās, plašsaziņas un interaktīvās saziņas līdzekļos un uzņēmumos, var strādāt kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants.
Galvenās tēmas
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1.un 2.līm.), uzņēmuma darbības pamatprocesi, preču un pakalpojumu iepirkšana, preču un pakalpojumu pārdošana, preču uzskaite un dokumentēšana, uzņēmuma mārketinga pasākumu kompleksa izstrāde, biroja darba nodrošināšana, budžeta izstrāde, tirgus un klienti, prakse komercdarbībā, biznesa plāna izstrāde, reklāmas pakalpojumu organizēšana, reklāmas pakalpojumu komercdarbinieka prakse, darbs tirdzniecības uzņēmuma noliktavā, darbs ražošanas uzņēmuma noliktavā, mazā uzņēmuma darba vadīšana.
Mācību metodes
Lekcijas, darbs ar tekstu, debates, diskusijas, mācību ekskursijas, projektu metodes, situāciju izspēle un analīze, eseja, uzdevumu risināšana, klausīšanās, induktīvā domāšana, izpēte, prezentācijas, komandas darbs, patstāvīgais darbs, praktiskās mācības, e-mācības, portfolio veidošana, vizualizēšana u.c. Neklātienes apmācību organizēšanai tiks izmantoti testi, audio un video apmācību lekcijas un praktisko uzdevumu demonstrējumi un mācību materiāli prezentāciju un tekstu veidā digitālajā platformā www.moodle.magneticpro.lv . Katram apmācāmajam tiek piešķirta piekļuve materiāliem apmācību laikā, ar piekļuvi visiem materiāliem, testiem, kontroldarbiem un apmācību pasākumu kalendāram.
Izglītības programmas dokuments

Profesionālās kvalifikācijas apliecība jeb profesija.

Pieteikšanās kursam

Pieteikšanās izglītības programmai ar 90% ES projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” tiek plānota augustā.  Ja jums rodas papildu jautājumi par pieteikšanos, lūdzu, sazinieties ar mums e-pastā: info@magneticpro.lv

Kursa pasniedzēji

Kursu vada biznesā praktizējošie speciālisti un nozares eksperti.