Sekretārs (960 st.)

Pieteikšanās izglītības programmai ar 90% ES projekta "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" tiek plānota augustā. Lai uzzinātu jaunākās aktualitātes lūdzu sekojiet informācijai mūsu mājaslapā, Facebook un Instagram.
Sekretārs
Apraksts

Izmaksas: 122 EUR jeb 10%, Eiropas Savienības līdzfinansējums 90%, kopējā kursu cena: 1220 EUR.

Ilgums: 960 akadēmiskās stundas (1 akadēmiskā stunda – 45 min.)

Norises laiks: augusts – oktobris (darba dienu vakaros vai brīvdienās)

Apmācību programma ir orientēta uz dalībnieku grupām ar priekšzināšanām, gan bez priekšzināšanām un ietver galvenās tēmas:

1. Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1.un 2.līm.).
2. Organizācijas darbības pamatprocesi.
3. Biroja darba organizēšana (1.līmenis).
4. Dokumentēšana.
5. Dokumentu un informācijas aprite (1.līmenis).
6. Biroja darba organizēšana (2.līmenis).
7. Korporatīvā komunikācija.
8. Dokumentu un informācijas aprite (2.līmenis).
9. Dokumentu un arhīva pārvaldība.
10. Personāla dokumentu izstrāde un aprite.
11. Profesionālā saziņa svešvalodās.
12. Lietišķo tikšanos organizēšana.
13. Personāla darba nodrošināšana.
14. Sekretāra prakse 240.ak.st.
15. Inovatīvi tehnoloģiskie risinājumi.
16. Grāmatvedības kārtošana.
17. Personas datu aizsardzība.

Programmas mērķi
Izglītības procesa rezultātā sagatavot sekretāru, kurš spēs organizēt un vadīt dokumentu pārvaldības procesu organizācijā, pielietojot elektronisko dokumentu pārvaldības sistēmu, nodrošināt efektīvu informācijas un dokumentu apriti. Spēs organizēt un nodrošināt raitu sanāksmju norisi un protokolēšanu, lietišķās tikšanās un darījuma braucienus, pārzinās uzņēmuma struktūru un saziņas procesus.
Galvenās tēmas
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1.un 2.līm.), organizācijas darbības pamatprocesi, biroja darba organizēšana (1.līmenis), dokumentēšana, dokumentu un informācijas aprite (1.līmenis), biroja darba organizēšana (2.līmenis), korporatīvā komunikācija, dokumentu un informācijas aprite (2.līmenis), dokumentu un arhīva pārvaldība, personāla dokumentu izstrāde un aprite, profesionālā saziņa svešvalodās, lietišķo tikšanos organizēšana, personāla darba nodrošināšana, sekretāra prakse, inovatīvi tehnoloģiskie risinājumi, grāmatvedības kārtošana, personas datu aizsardzība.
Mācību metodes
Lekcijas, darbs ar tekstu, debates, diskusijas, mācību ekskursijas, projektu metodes, situāciju izspēle un analīze, eseja, uzdevumu risināšana, klausīšanās, induktīvā domāšana, izpēte, prezentācijas, komandas darbs, patstāvīgais darbs, praktiskās mācības, e-mācības, portfolio veidošana, vizualizēšana u.c.
Izglītības programmas dokuments

Profesionālās kvalifikācijas apliecība jeb profesija.

Pieteikšanās kursam

Pieteikšanās izglītības programmai ar 90% ES projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” tiek plānota augustā.  Ja jums rodas papildu jautājumi par pieteikšanos, lūdzu, sazinieties ar mums e-pastā: info@magneticpro.lv

Kursa pasniedzēji

Kursu vada biznesā praktizējošie speciālisti un nozares eksperti.