Pašlaik šī programma nav pieejama.

Digitālā mārketinga metodes un rīki (bez priekšzināšanām) (160 ak./st.)

NVA DM

Oficiālā pieteikšanās notiek https://cvvp.nva.gov.lv lapā, bet, ja rodas jautājumi vai neizdodas pieteikties, sazinaties ar mums!

Aizpildot reģistrācijas anketu, mēs ar jums sazināsimies, lai instruētu tālākās darbības.

Pieteikties var zvanot vai rakstot uz: Tālr.: +371 29268925 / +371 29233069e-pasts: info@magneticpro.lv

Programmas mērķi
Sniegt teorētiskas zināšanas un praktiskās iemaņas digitālā mārketinga aktivitāšu organizēšanā, digitālās vides koplietošanas rīku priekšrocību izmantošanā mārketingā un uzņēmuma attīstībā.
Galvenās tēmas
1. Sniegt zināšanas par dažādu digitālās vides rīku, mediju un mārketinga metožu pielietošanu uzņēmuma preču un pakalpojumu popularizēšanā, uzņēmuma tēla uzlabošanā un komunikācijā ar esošajiem un potenciālajiem klientiem;
2. sniegt praktiskās iemaņas mārketinga komunikācijas sagatavošanā un realizēšanā izmantojot digitālā mārketinga rīkus un medijus;
3. nodrošināt kompetenci esošo datu izmantošanā biznesa attīstības vajadzībām izmantojot dažādus programmnodrošinājumus.
Mācību metodes
Mācību metožu izmantošana ir cieši saistīta ar mācību priekšmeta mērķiem un uzdevumiem, tā kā programma ir virzīta uz datorsistēmu izmantošanu, tad visas mācību metodes bāzējas digitālās vides maksimālā izmantošanā sniedzot jaunas zināšanas, prasmes un praktiskās iemaņas. Pasniedzējs atšķirīgās situācijās no daudzveidīgā metožu klāsta izvēlas to mācību metodi, kura ir vispiemērotākā konkrētu mācību mērķu sasniegšanai. Izmantojamās mācību metodes: lekcijas un prezentācijas, informācijas demonstrējums, diskusijas, projektu metodes, situāciju izpēte un analīze, praktisko darbu prezentācijas, komandas darbs, patstāvīgais darbs, praktiskās mācības, vizualizēšana, izmantojot digitālo vidi un specializēto programmnodrošinājumu. Mācību materiāli un lekciju ieraksti tiek izvietoti Mācību iestādes Moodle sistēmā, kur ir iespējas organizēt diskusijas, un forumus starp izglītojamajiem un pasniedzēju, ievietot praktisko darbu uzdevumus un sagatavotos darbus, sniegt komentārus un atgriezenisko saiti par darbu vērtējumu.
Izglītības programmas dokuments

Profesionālās kvalifikācijas apliecība jeb profesija.

Kursa pasniedzēji

Kursu vada biznesā praktizējošie speciālisti un nozares eksperti.

Kristīna Blaua

Mediju speciāliste, tulkotāja un publiciste, angļu filoloģijas maģistre; konsultē plašsaziņas līdzekļus darbībai digitālajā vidē, veido un analizē sociālo mediju saturu un kampaņas; palīdz radīt SEO

Lasīt viarāk

Ieva Brence

Ievas Brences pieredze saistīta ar projektu koordinēšanu, sagatavojot finanšu un administratīvās atskaites, kā arī veicot pētniecības darbu. Kopš 2020.gada ir vadošā pētniece divās valsts pētījumu

Lasīt viarāk

Gusts Gudelis

Gusts Gudelis ir elektroniskās komercijas speciālists ar pieredzi biroja programmatūru administrēšanā un klientu konsultēšanā. Tāpat viņš ir apguvis IT sistēmu pārvaldību (ITIL) un IT datu

Lasīt viarāk