Pašlaik šī programma nav pieejama.

Efektīvs darbs ar Microsoft Excel, datu analīze un vizualizācija (bez priekšzināšanām) (160 ak./st.)

3

Oficiālā pieteikšanās notiek https://cvvp.nva.gov.lv lapā, bet, ja rodas jautājumi vai neizdodas pieteikties, sazinaties ar mums!

Aizpildot reģistrācijas anketu, mēs ar jums sazināsimies, lai instruētu tālākās darbības. 

Pieteikties var zvanot vai rakstot uz: Tālr.: +371 29268925 / +371 29233069e-pasts: info@magneticpro.lv

Programmas mērķi
Sniegt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas datu atkal izmantošanā, datu iegūšanā, datu analīzē un vizualizācijā, izmantojot MS Excel un citus digitālos datu apstrādes rīkus.
Galvenās tēmas
• Datu veidi, datu ieguves avoti un metodes, iepazīšanās ar dažāda programnodrošinājuma izmantošanu datu analīzē;
• Datu apvienošana (INDEX, MATCH);
• Datu interpretācijas iespējas un metodes, datu ievade un rediģēšana;
• Darbības ar darblapām, tabulām, funkcijām, datu kārtošana un filtrēšana, nosacījumformatēšana;
• Darbs ar rakurstabulām (PivotTable) un rakursdiagrammām (PivotChart);
• Excel un tiešsaistes infografikas rīki u.c. iespēju analīzes un optimizācijas rīki;
Mācību metodes
Mācību metožu izmantošana ir saistīta ar mācību priekšmeta mērķiem un uzdevumiem. Pasniedzējs atšķirīgās situācijās no daudzveidīga metožu klāsta izvēlas mācību metodi, kas ir vispiemērotākā konkrētu mācību mērķu sasniegšanai. Programmas apguves laikā tiks izmantotas šādas mācību metodes: lekcijas, debates, diskusijas, situāciju izspēle un analīze, prezentācijas, komandas darbs, patstāvīgais darbs, praktiskās mācības, vizualizēšana, darbs ar datorprogrammām. Mācību materiāli un lekciju ieraksti tiek izvietoti Mācību iestādes Moodle sistēmā, kur ir iespējas organizēt diskusijas, un forumus starp izglītojamajiem un pasniedzēju, iesniegt praktisko darbu uzdevumus un sagatavotos darbus, sniegt komentārus un atgriezenisko saiti par darbu vērtējumu. Komunikācijai un konsultācijām tiek izmantota Zoom platforma.
Izglītības programmas dokuments

Profesionālās kvalifikācijas apliecība jeb profesija.

Kursa pasniedzēji

Kursu vada biznesā praktizējošie speciālisti un nozares eksperti.

Ieva Brence

Ievas Brences pieredze saistīta ar projektu koordinēšanu, sagatavojot finanšu un administratīvās atskaites, kā arī veicot pētniecības darbu. Kopš 2020.gada ir vadošā pētniece divās valsts pētījumu

Lasīt viarāk

Ināra Kantāne

Ināra Kantāne strādājusi daudzos valstiski svarīgos projektos, kur pētījusi datu likumsakarības, piemēram, valsts pētījumu programmā EKOSOC-LV un vairākās citās. Pētījumu rezultātus publicējusi vairāk kā 20

Lasīt viarāk

Gusts Gudelis

Gusts Gudelis ir elektroniskās komercijas speciālists ar pieredzi biroja programmatūru administrēšanā un klientu konsultēšanā. Tāpat viņš ir apguvis IT sistēmu pārvaldību (ITIL) un IT datu

Lasīt viarāk