Elektroniskā komercija uzņēmējdarbības attīstībai (bez priekšzināšanām) (160 st.)

e-komercija
Programmas mērķi
Izglītības procesa rezultātā apgūt teorētiskas zināšanas un iegūt praktiskās iemaņas digitālā vides rīku un metožu izmantošanā uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai un komunikācijai ar konkrētu mērķa auditoriju, izmantojot elektronisko komerciju.
Galvenās tēmas
• Globālā tīmekļa un tehnoloģiju attīstības tendences, elektroniskās komercijas veidi;
• Tirgus izpēte un analīze, mērķauditorijas definēšana un izpēte;
• Preces pakalpojuma pozicionēšana vietējā un globālajā tirgū ;
• Digitālo platformu un rīku apzināšana un analīze, Google Analytics, Google AdWords;
• Tīmekļvietnes izveide vai pārdošanas platformas un dizaina izvēle, sociālo tīklu profila un bloga izveide un uzturēšanas nianses;
• Fotogrāfiju veidošana, izvēle un apstrāde;
• Mārketinga komunikācijas plāna sagatavošana.
Mācību metodes
Mācību metožu izmantošana ir saistīta ar mācību priekšmeta mērķiem un uzdevumiem, uzsvars likts uz pieejamu datorprogrammu izmantošanu projektu vadībā. Pasniedzējs atšķirīgās situācijās no daudzveidīgā metožu klāsta izvēlas to mācību metodi, kura ir vispiemērotākā konkrētu mācību mērķu sasniegšanai. Programmas apguves laikā tiks izmantotas šādas mācību metodes: lekcijas, debates, diskusijas, situāciju izspēle un analīze, prezentācijas, komandas darbs, patstāvīgais darbs, praktiskās mācības, vizualizēšana. darbs ar datorprogrammām, praktiskā projektu izveide un uzraudzība digitālā vidē. Mācību materiāli un lekciju ieraksti tiek izvietoti Mācību iestādes Moodle sistēmā,, kur ir iespējas organizēt diskusijas, un forumus starp izglītojamajiem un pasniedzēju, ievietot praktisko darbu uzdevumus un sagatavotos darbus, sniegt komentārus un atgriezenisko saiti par darbu vērtējumu. Komunikācijai un konsultācijām tiek izmantota Zoom platforma.
Izglītības programmas dokuments

Profesionālās kvalifikācijas apliecība jeb profesija.

Kursa pasniedzēji

Kursu vada biznesā praktizējošie speciālisti un nozares eksperti.

Anna Žigalova

Annai ir vairāk nekā 15 gadu pieredze vadības un mārketinga jomā dažādos tirgos un nozarēs – ātras aprites preču ražošanā un izplatīšanā, viesmīlības nozarē, mazumtirdzniecībā.

Valters Kaže

Valters ir inovāciju vadības konsultantu kompānijas Ex Novo vadošais partneris – ar viņa palīdzību radīti un komercializēti jauni produkti un zīmoli klientiem vairāk kā 20

Gusts Gudelis

Gusts Gudelis ir elektroniskās komercijas speciālists ar pieredzi biroja programmatūru administrēšanā un klientu konsultēšanā. Tāpat viņš ir apguvis IT sistēmu pārvaldību (ITIL) un IT datu

Viktors Duks

Viktors Duks, žurnālists, kino scenārists, augstskolas pasniedzējs un sociālo platformu digitālā satura veidotājs. Kā satura veidotājs piedalījies Nat Geo TV, ziņu aģentūras Bloomberg un ZDF

Ints Balodis

video satura autors   Izveidojis un uztur vienu no skatītākajiem izglītojošajiem sociālo tīklu video kanāliem resume.lv Maģistra grāds finanšu vadībā Ceturtdaļgadsimta pieredze uzņēmuma vadībā un