Pašlaik šī programma nav pieejama.

Elektroniskā komercija uzņēmējdarbības attīstībai (bez priekšzināšanām) (160 ak./st.)

NVA e-komercija

Oficiālā pieteikšanās notiek https://cvvp.nva.gov.lv lapā, bet, ja rodas jautājumi vai neizdodas pieteikties, sazinaties ar mums!

Aizpildot reģistrācijas anketu, mēs ar jums sazināsimies, lai instruētu tālākās darbības.

Pieteikties var zvanot vai rakstot uz: Tālr.: +371 29268925 / +371 29233069e-pasts: info@magneticpro.lv

Programmas mērķi
Izglītības procesa rezultātā apgūt teorētiskas zināšanas un iegūt praktiskās iemaņas digitālā vides rīku un metožu izmantošanā uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai un komunikācijai ar konkrētu mērķa auditoriju, izmantojot elektronisko komerciju.
Galvenās tēmas
• Globālā tīmekļa un tehnoloģiju attīstības tendences, elektroniskās komercijas veidi;
• Tirgus izpēte un analīze, mērķauditorijas definēšana un izpēte;
• Preces pakalpojuma pozicionēšana vietējā un globālajā tirgū ;
• Digitālo platformu un rīku apzināšana un analīze, Google Analytics, Google AdWords;
• Tīmekļvietnes izveide vai pārdošanas platformas un dizaina izvēle, sociālo tīklu profila un bloga izveide un uzturēšanas nianses;
• Fotogrāfiju veidošana, izvēle un apstrāde;
• Mārketinga komunikācijas plāna sagatavošana.
Mācību metodes
Mācību metožu izmantošana ir saistīta ar mācību priekšmeta mērķiem un uzdevumiem, uzsvars likts uz pieejamu datorprogrammu izmantošanu projektu vadībā. Pasniedzējs atšķirīgās situācijās no daudzveidīgā metožu klāsta izvēlas to mācību metodi, kura ir vispiemērotākā konkrētu mācību mērķu sasniegšanai. Programmas apguves laikā tiks izmantotas šādas mācību metodes: lekcijas, debates, diskusijas, situāciju izspēle un analīze, prezentācijas, komandas darbs, patstāvīgais darbs, praktiskās mācības, vizualizēšana. darbs ar datorprogrammām, praktiskā projektu izveide un uzraudzība digitālā vidē. Mācību materiāli un lekciju ieraksti tiek izvietoti Mācību iestādes Moodle sistēmā,, kur ir iespējas organizēt diskusijas, un forumus starp izglītojamajiem un pasniedzēju, ievietot praktisko darbu uzdevumus un sagatavotos darbus, sniegt komentārus un atgriezenisko saiti par darbu vērtējumu. Komunikācijai un konsultācijām tiek izmantota Zoom platforma.
Izglītības programmas dokuments

Profesionālās kvalifikācijas apliecība jeb profesija.

Kursa pasniedzēji

Kursu vada biznesā praktizējošie speciālisti un nozares eksperti.

Kristīna Blaua

Mediju speciāliste, tulkotāja un publiciste, angļu filoloģijas maģistre; konsultē plašsaziņas līdzekļus darbībai digitālajā vidē, veido un analizē sociālo mediju saturu un kampaņas; palīdz radīt SEO

Lasīt viarāk

Roberts Blumbergs

Mākslinieks ar 30 gadu pieredzi visu veidu grafiskajā dizainā; veidojis visdažādākos projektus no korporatīvā stila un žurnālu maketiem līdz konferenču noformējumam, ārtelpu objektiem un reklāmas

Lasīt viarāk

Gusts Gudelis

Gusts Gudelis ir elektroniskās komercijas speciālists ar pieredzi biroja programmatūru administrēšanā un klientu konsultēšanā. Tāpat viņš ir apguvis IT sistēmu pārvaldību (ITIL) un IT datu

Lasīt viarāk

Ina Gudele

SIA “Magnetic professional” Mācību centra MP vadītāja un iedvesmojošs līderis. PhD. Ina Gudele pēdējos 12 gadus strādā kā biznesa attīstības konsultante vairākās valstīs, fokusējoties uz digitālās

Lasīt viarāk

Atsauksmes:

Esmu ārkārtīgi priecīga, ka izvēlējos tiešo šo kursu. Jūtos tā, it kā paralēli digitālajam mārketingam bonusā esmu dabūjusi vēl klāt daudz ko noderīgu. Šajā kursā ir nokomplektēta ļoti laba lektoru komanda.
Reālas pieredzes un piemēru apskate no šāda veida biznesa uzsākšanas.
Visi temati, kas interesē, tiek izrunāti ar pasniedzējiem, un tiek sniegtas atbildes!