Pašlaik šī programma nav pieejama.

Grāmatvedības un finanšu datu apkopošana un analīze (bez priekšzināšanām) (160 ak./st.)

NVA GR

Oficiālā pieteikšanās notiek https://cvvp.nva.gov.lv lapā, bet, ja rodas jautājumi vai neizdodas pieteikties, sazinaties ar mums!

Aizpildot reģistrācijas anketu, mēs ar jums sazināsimies, lai instruētu tālākās darbības.

Pieteikties var zvanot vai rakstot uz: Tālr.: +371 29268925 / +371 29233069e-pasts: info@magneticpro.lv

Programmas mērķi
Sniegt zināšanas un prasmes finanšu datu analīzē, finanšu plānošanā un pārskatu sagatavošanā, lai veicinātu prasmes risināt uzņēmumu finanšu problēmas, izmantojot datu analīzes, novērtēšanas un plānošanas metodes, izmantojot vispārpieejamās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. Kursa mērķis ir iemācīt izmantot pieejamos digitālos individuālos un koplietošanas rīkus, mākoņošanas pakalpojumus un dažādas programmatūras grāmatvedībā un finanšu analīzē.
Galvenās tēmas
1. Finanšu pārskata informācijas kvalitātē bilance un peļņas vai zaudējumu aprēķinu veikšana, izmantojot Excel
2. Finanšu analīzes un analīzes digitālo rīku nozīme uzņēmumu vadībā un finanšu lēmumu pieņemšanā.
3. Finanšu analīzes metodes, izmantojot digitālos vispārpieejamos datu analīzes rīkus.
4. Finanšu analīzes datu novērtēšana un attēlošana lēmumu pieņemšanai, izmantojot MS Excel.
5. Būtiskākie nosacījumi finanšu plānošanā.
6. Izmaksu klasifikācija, produkta pašizmaksas noteikšanā, veiksmīgu finanšu lēmumu pieņemšanai.
7. Uzņēmuma budžeta plānošanas pamatprincipi un mūsdienu tehnoloģiju pielietojums plānošanas procesā Excel un Tilde datorprogrammās.
8. Kritiskā punkta analīzes izmantošana finanšu lēmumu pieņemšanā.
9. Lēmumu pieņemšana nenoteiktības apstākļos.
10. Apgūt dažādas programmas un digitālās platformas datu apstrādei, un analīzei, datu vizualizācijai.
11. Iemācīties izmantot kopstrādāšanas vietnes un mākoņošanas pakalpojumus.
Mācību metodes
Mācību metožu izmantošana ir saistīta ar mācību priekšmeta mērķiem un uzdevumiem, uzsvars likts uz pieejamu datorprogrammu izmantošanu projektu vadībā. Pasniedzējs atšķirīgās situācijās no daudzveidīgā metožu klāsta izvēlas to mācību metodi, kura ir vispiemērotākā konkrētu mācību mērķu sasniegšanai. Programmas apguves laikā tiks izmantotas šādas mācību metodes: lekcijas, debates, diskusijas, situāciju izspēle un analīze, prezentācijas, komandas darbs, patstāvīgais darbs, praktiskās mācības, vizualizēšana. darbs ar datorprogrammām, praktiskā projektu izveide un uzraudzība digitālā vidē. Mācību materiāli un lekciju ieraksti tiek izvietoti Mācību iestādes Moodle sistēmā,, kur ir iespējas organizēt diskusijas, un forumus starp izglītojamajiem un pasniedzēju, ievietot praktisko darbu uzdevumus un sagatavotos darbus, sniegt komentārus un atgriezenisko saiti par darbu vērtējumu. Komunikācijai un konsultācijām tiek izmantota Zoom platforma.
Izglītības programmas dokuments

Profesionālās kvalifikācijas apliecība jeb profesija.

Kursa pasniedzēji

Kursu vada biznesā praktizējošie speciālisti un nozares eksperti.