Pašlaik šī programma nav pieejama.

IT datu drošība un personas datu aizsardzība (ar priekšzināšanām) (160 ak./st.)

1

Oficiālā pieteikšanās notiek https://cvvp.nva.gov.lv lapā, bet, ja rodas jautājumi vai neizdodas pieteikties, sazinaties ar mums!

Aizpildot reģistrācijas anketu, mēs ar jums sazināsimies, lai instruētu tālākās darbības.

Pieteikties var zvanot vai rakstot uz: Tālr.: +371 29268925 / +371 29233069e-pasts: info@magneticpro.lv

Iegūstiet zināšanas no labākajiem jomas speciālistiem par fizisko personu datu aizsardzības likumu. Programma ir vērsta uz teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apgūšanu, lai varētu izprast normatīvo aktu un regulas prasības, kā arī pielietot zināšanas dzīvē par datu apstrādi, tai nepieciešamajiem tiesiskajiem un tehniskajiem aizsardzības līdzekļiem.
Programmas mērķi
Sniegt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas informācijas tehnoloģiju datu drošības organizācijā un personas datu aizsardzībā organizācijās un privātpersonu ikdienā.
Galvenās tēmas
1. Organizēt drošu datu glabāšanas un apmaiņas kārtību;
2. Iepazīstināt datorlietotāju ar drošu informācijas glabāšanu, ļaundabīgo programmatūru, tās veidiem un izpausmēm un datorsistēmu un lokālo datortīklu fizisko aizsardzību, datu rezerves kopiju veidošanu;
3. Sadarboties ar datu aizsardzības speciālistu personas datu apstrādes jautājumos;
4. Nodrošināt personas datu apstrādes aizsardzības obligātās tehniskās un organizatoriskās prasības savas kompetences ietvaros;
5. Veikt darbu ar personas datiem atbilstoši organizācijas iekšējiem datu apstrādes aizsardzības noteikumiem.
Mācību metodes
Mācību metožu izmantošana ir saistīta ar mācību priekšmeta mērķiem un uzdevumiem, uzsvars likts uz pieejamu datorprogrammu izmantošanu projektu vadībā. Pasniedzējs atšķirīgās situācijās no daudzveidīgā metožu klāsta izvēlas to mācību metodi, kura ir vispiemērotākā konkrētu mācību mērķu sasniegšanai. Programmas apguves laikā tiks izmantotas šādas mācību metodes: lekcijas, debates, diskusijas, situāciju izspēle un analīze, prezentācijas, komandas darbs, patstāvīgais darbs, praktiskās mācības, vizualizēšana. darbs ar datorprogrammām, praktiskā projektu izveide un uzraudzība digitālā vidē. Mācību materiāli un lekciju ieraksti tiek izvietoti Mācību iestādes Moodle sistēmā,, kur ir iespējas organizēt diskusijas, un forumus starp izglītojamajiem un pasniedzēju, ievietot praktisko darbu uzdevumus un sagatavotos darbus, sniegt komentārus un atgriezenisko saiti par darbu vērtējumu. Komunikācijai un konsultācijām tiek izmantota Zoom platforma.
Izglītības programmas dokuments

Profesionālās kvalifikācijas apliecība jeb profesija.

Kursa pasniedzēji

Kursu vada biznesā praktizējošie speciālisti un nozares eksperti.

Lauris Kaminskis

Lauris Kaminskis ir IT infrastruktūras risinājumu arhitekts, sertificēts Microsoft, CeH, MikroTik un VmWare administrators, ar pieredzi vairāk kā 10 gadus IT jomā. Pieredze informācijas tehnoloģiju

Lasīt viarāk