Pašlaik norisinās attālinātā kārta

Mūsu mācību centrā pašlaik norisinās attālinātā kārta Eiropas Savienības (ES) fonda pieaugušo izglītības projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kuras ietvaros pie mums mācās 1089 apmācāmie!

Ir nokomplektētas 8 grupas kurās kopā mācās 434 apmācāmie.

Ir nokomplektētas 4 grupas kurās kopā mācās 139 apmācāmie.

Ir nokomplektētas 2 grupas kurās kopā mācās 54 apmācāmie.

Ir nokomplektētas 3 grupas kurās kopā mācās 142 apmācāmie.

Ir nokomplektētas 2 grupas kurās kopā mācās 65 apmācāmie.

Ir nokomplektētas 3 grupas kurās kopā mācās 109 apmācāmie.

Ir nokomplektēta 1 grupa kurā mācās 42 apmācāmie.

Jaunākās ziņas

Pašlaik norisinās attālinātā kārta

Mūsu mācību centrā pašlaik norisinās attālinātā kārta Eiropas Savienības (ES) fonda pieaugušo izglītības projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kuras ietvaros pie mums