Andis Gulbis

Unifiedpost AS Produktu attīstības vadītājs.

Andim Gulbim ir vairāk kā 10 gadu pieredze izdevumu attaisnojošo dokumentu apstrādes procesā sākot no šo dokumentu digitalizācijas, e-rēķinu apstrādes līdz dokumentu apritei elektroniskā vidē, kur notiek to apstiprināšana, grāmatošanas sagatavju izveide priekš grāmatvedības programmām un darbs ar šo procesu automatizāciju. Unifiedpost AS ir uzņēmums, kurš gadu gaitā ir mainījis nosaukumus mainoties to īpašniekiem un iepriekš uzņēmumam nosaukums ir bijis Fitek, OpusCapita un Itella.