Ieva Brence

Ievas Brences pieredze saistīta ar projektu koordinēšanu, sagatavojot finanšu un administratīvās atskaites, kā arī veicot pētniecības darbu. Kopš 2020.gada ir vadošā pētniece divās valsts pētījumu programmās, kur pēta digitalizācijas un attālinātā darba aspektus. Ieguvusi Dr. zinātnisko grādu vadībzinātnē un vairākkārt papildinājusi zināšanas gan Latvijā, gan ārvalstīs par jautājumiem, kas saistīti ar pedagoģiju, ilgtspējīgu attīstību un digitālo mārketingu.