Attālināto apmācību process

Apmācības nodarbības notiek digitālā vidē, tāpēc apmācāmajam ir nepieciešams dators vai planštdators ar interneta pieslēgumu, viedtālrunis ar WhatsApp aplikāciju. Nodarbības notiks  noteiktā laikā pēc iepriekš izziņota grafika,  izmantojot tiešsaites platformu Zoom (instrukcija par digitālās platformas lejuplādi un lietošanu tiks nodrošināta slēdzot līgumu) veicot nodarbības ierakstu ar iespēju apmācāmajiem nodarbību noskatīties vairākkārt. Visu nodarbību materiāli – video, prezentācijas, testi, grupu un individuālie praktiski darbi  apmācāmajiem būs pieejami visu apmācības laiku līdz apmācības noslēgumam mācību centra digitālajā platformā Moodle (www.moodle.magneticpro.lv), kurai piekļuve tiek nodrošināta jebkurā laikā, katram dalībniekam izsniedzot viņa individuālo piekļuves lietotājvārdu un paroli.

Katrai tēmai būs paredzēts pašnovērtējuma tests, kas palīdzēs apmācāmajam novērtēt savu zināšanu un izpratnes līmeni. Nodarbību laikā tiks organizēta nodarbības materiāla apspriešana un uzdevumi nelielās diskusijas grupās, ar iespēju uzdot jautājumus un saņemt uz tiem pasniedzēja atbildes Moodle sistēmā. Pēc noteiktu tēmu apguves tiks organizēti testi vai patstāvīgie uzdevumi, kas apliecinās tēmu teorijas apguvi un praktisko iemaņu iegūšanu. Apmācību digitālā platforma nodrošina diskusijas starp apmācāmajiem un pasniedzēju ārpus nodarbībām un nodrošina konsultācijas tēmu apguvē.

Apmācāmajiem tiks organizēta  savstarpējā saziņa un saziņa ar pasniedzēju izmantojot mobilās aplikācijas, e-pastu un mācību centra apmācību digitālo platformu. Apmācāmu dalību nodarbībās fiksēs apmeklējumu tabulās, kas būs pieejamas pasniedzējiem un apmācāmajiem Moodle sistēmā, lai varētu sekot savam nodarbību apmeklējumam un testu un veikto patstāvīgo uzdevumu novērtējumam.

Mācību procesā pasniedzējs var izmantot papildus digitālos rīkus un bezmaksas programnodrošinājumu, tadas kā – Google Doc, Jamboard, Scrumler, Miro vai Cromacom, kas padarīs attālinātās mācības interaktīvākas un palīdzēs labāk saprast un apgūt mācību vielu. Par katra rīka lejuplādi un izmantošanu apmācāmajiem tiks izsūtītas instrukcijas un apbalsts pa telefonu, ja rodas grūtības ar programnodrošinājuma lietošanu.