Biežāk uzdotie jautājumi

Radušies jautājumi par mācībām pieaugušajiem? Meklē atbildes zemāk. Ja neizdevās atrast, sazinies ar mums e-pastā: info@magneticpro.lv

Apmācības – nodarbības notiek digitālā vidē, tāpēc apmācāmajam ir nepieciešams dators vai planšetdators ar interneta pieslēgumu, viedtālrunis ar WhatsApp aplikāciju.

  • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam – arī strādājoši pensionāri;
  • ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, tostarp pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību; 
  • jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības.

Izglītības programmas cenas ir individuāli norādītas pie katras programmas, bet apmācāmajam ir jāmaksā tikai 10% no pilnas summas.

Nodarbības notiks noteiktā laikā pēc iepriekš izziņota grafika, izmantojot tiešsaistes platformu Zoom (instrukcija par digitālās platformas lejupielādi un lietošanu tiks nodrošināta slēdzot līgumu) veicot nodarbības ierakstu ar iespēju apmācāmajiem nodarbību noskatīties vairākkārt.

Visu nodarbību materiāli – video, prezentācijas, testi, grupu un individuālie praktiski darbi apmācāmajiem būs pieejami visu apmācības laiku līdz apmācības noslēgumam mācību centra digitālajā platformā Moodle (www.moodle.magneticpro.lv), kurai piekļuve tiek nodrošināta jebkurā laikā, katram dalībniekam izsniedzot viņa individuālo piekļuves lietotājvārdu un paroli.

Katrai tēmai būs paredzēts pašnovērtējuma tests, kas palīdzēs apmācāmajam novērtēt savu zināšanu un izpratnes līmeni. Nodarbību laikā tiks organizēta nodarbības materiāla apspriešana un uzdevumi nelielās diskusijas grupās, ar iespēju uzdot jautājumus un saņemt uz tiem pasniedzēja atbildes Moodle sistēmā. Pēc noteiktu tēmu apguves tiks organizēti testi vai patstāvīgie uzdevumi, kas apliecinās tēmu teorijas apguvi un praktisko iemaņu iegūšanu. Apmācību digitālā platforma nodrošina diskusijas starp apmācāmajiem un pasniedzēju ārpus nodarbībām un nodrošina konsultācijas tēmu apguvē.

Apmācāmajiem tiks organizēta savstarpējā saziņa un saziņa ar pasniedzēju izmantojot mobilās aplikācijas, e-pastu un mācību centra apmācību digitālo platformu. Apmācāmu dalību nodarbībās fiksēs apmeklējumu tabulās, kas būs pieejamas pasniedzējiem un apmācāmajiem Moodle sistēmā, lai varētu sekot savam nodarbību apmeklējumam un testu un veikto patstāvīgo uzdevumu novērtējumam. Mācību procesā pasniedzējs var izmantot papildus digitālos rīkus un bezmaksas programmnodrošinājumu, tādas kā – Google Doc, Jamboard, Scrumler, Miro vai Cromacom, kas padarīs attālinātās mācības interaktīvākas un palīdzēs labāk saprast un apgūt mācību vielu.

Par katra rīka lejupielādi un izmantošanu apmācāmajiem tiks izsūtītas instrukcijas un atbalsts pa telefonu, ja rodas grūtības ar programmnodrošinājuma lietošanu.

Nodarbības notiks 2 reizes nedēļā, slēdzot līgumu tiks iesniegts grafiks. Ja kādā kursā būs vairākas grupas, apmācāmajam būs iespēja izvēlēties sev pieejamākās dienas, to varēs redzēt pie reģistrācijas uz noteikto programmu. Katram apmācāmajam tiks izsūtīta vēstule, kur varēs pieteikties uz konkrētajām dienām.

Nodarbība ir jāatstrādā pieslēdzoties citas grupas nodarbībai par izlaisto tēmu. Nedrīkst izlaist vairāk kā 20% no visa nodarbību skaita.

Var, bet par otru kursu jāmaksā pilna kursa summa, jo ES projekts sedz tikai viena kursa izmaksas.

Ja iesāktās programmas tēmas ir saderīgas ar jauno izvēlēto programmu vai jaunā programma vēl tikai sāks apmācības – tas ir iespējams.

Katrā izglītības programmā ir paredzēts vai nu ieskaite vai noslēguma darbs, kas tiek vērtēts ar atzīmi. Pēc sekmīgas pabeigšanas, kas ir ne mazāk kā 4 balles, tiek izsniegta apliecība par attiecīgā kursa pabeigšanu.

Priekšrocības ir – iespēja mainīt darba profilu vai karjeras iespējas esošajā darbā. Iespēja paplašināt savu redzesloku savā izvēlētajā tēmā, vai paaugstināt kvalifikāciju.

Bez priekšzināšanām iesakām pieteikties cilvēkiem, kuri pilnīgi neko nav dzirdējuši par interesējošo mācību programmu. Ar priekšzināšanām iesakām pieteikties cilvēkiem, kuri jau ir dzirdējuši par šo tēmu vai ir nepieciešamas padziļinātākas zināšanas interesējošajā mācību programmā.

Mācību programmas 160 st. ilgst 4 mēnešus.


Mācību programmas 960 st. ilgst 9 mēnešus.

Precīzu dienas grafiku iesniegsim līdz ar līguma parakstīšanu. Nodarbības notiks darba dienu vakaros no plkst. 18:00 līdz 22:00. Viena nodarbība būs online lekcijas, otra patstāvīgais darbs vai ieraksta lekcijas noklausīšanās.

Atkārtoti pieteikties un iesaistīties mācībās var ne ātrāk kā sešus mēnešus pēc iepriekšējās mācību programmas dalības pārtraukšanas dienas. Ja iepriekš esat veiksmīgi pabeidzis mācības pieaugušo izglītības programmā, jums no šī gada ir iespēja mācīties otro reizi (iepriekš drīkstēja mācīties tikai vienreiz).