Biežāk uzdotie jautājumi

Radušies jautājumi par mācībām pieaugušajiem? Meklē atbildes zemāk. Ja neizdevās atrast, sazinies ar mums e-pastā: info@magneticpro.lv

Jā, visas apmācības tiks nodrošinātas attālināti, tādēļ pieteikties no visas Latvijas.

  • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam – arī strādājoši pensionāri;
  • ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, tostarp pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību; 
  • jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības.

Izglītības programmas cenas ir individuāli norādītas pie katras programmas, bet apmācāmajam ES projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros ir jāmaksā tikai 10% no pilnas summas.

Nodarbības notiks 2 reizes nedēļā, slēdzot līgumu tiks iesniegts grafiks. Ja kādā kursā būs vairākas grupas, apmācāmajam būs iespēja izvēlēties sev pieejamākās dienas, to varēs redzēt pie reģistrācijas uz noteikto programmu. Katram apmācāmajam tiks izsūtīta vēstule, kur varēs pieteikties uz konkrētajām dienām.

Nodarbība ir jāatstrādā pievienojoties citas grupas nodarbībai par izlaisto tēmu. Nedrīkst izlaist vairāk kā 20% no visa nodarbību skaita.

Var, bet par otru kursu jāmaksā pilna kursa summa, jo ES projekts sedz tikai viena kursa izmaksas.

Ja iesāktās programmas tēmas ir saderīgas ar jauno izvēlēto programmu vai jaunā programma vēl tikai sāks apmācības – tas ir iespējams.

Katrā izglītības programmā ir paredzēts vai nu ieskaite vai noslēguma darbs, kas tiek vērtēts ar atzīmi. Pēc sekmīgas pabeigšanas, kas ir ne mazāk kā 4 balles, tiek izsniegta apliecība par attiecīgā kursa pabeigšanu.

Priekšrocības ir – iespēja mainīt darba profilu vai karjeras iespējas esošajā darbā. Iespēja paplašināt savu redzesloku savā izvēlētajā tēmā, vai paaugstināt kvalifikāciju.

Bez priekšzināšanām iesakām pieteikties cilvēkiem, kuri pilnīgi neko nav dzirdējuši par interesējošo mācību programmu. Ar priekšzināšanām iesakām pieteikties cilvēkiem, kuri jau ir dzirdējuši par šo tēmu vai ir nepieciešamas padziļinātākas zināšanas interesējošajā mācību programmā.

Mācību programmas 160 st. ilgst 4 mēnešus.


Mācību programmas 960 st. ilgst 9 mēnešus.

Precīzu dienas grafiku iesniegsim līdz ar līguma parakstīšanu. Nodarbības notiks darba dienu vakaros no plkst. 18:00 līdz 22:00. Viena nodarbība būs online lekcijas, otra patstāvīgais darbs vai ieraksta lekcijas noklausīšanās.

Atkārtoti pieteikties un iesaistīties mācībās var ne ātrāk kā sešus mēnešus pēc iepriekšējās mācību programmas dalības pārtraukšanas dienas. Ja iepriekš esat veiksmīgi pabeidzis mācības pieaugušo izglītības programmā, jums no šī gada ir iespēja mācīties otro reizi (iepriekš drīkstēja mācīties tikai vienreiz).