Digitālā mārketinga metodes un rīki (32 ak. st.)

Sākums: 24.01.2023

Norises vieta:  ZOOM platforma 

Otrdienās un ceturtdienās no 09:30 līdz 13:15

Cena: 350 EUR

Tēmas:

  1. Digitālās vides rīku, mediju un mārketinga metožu pielietošanu uzņēmuma preču – pakalpojumu popularizēšanai.
  2. Uzņēmuma tēla uzlabošana un komunikācijā ar esošajiem un potenciālajiem klientiem.
  3. Mārketinga komunikācijas sagatavošana un realizēšana.
Edgars Koroņevskis