PostDoc

Tiešsaistes pieaugušo izglītības attīstība Latvijas reģionu digitalizācijai un ekonomiskajai izaugsmei, reaģējot uz COVID-19

Pētniecības pieteikuma nosaukums: Tiešsaistes pieaugušo izglītības attīstība Latvijas reģionu digitalizācijai un ekonomiskajai izaugsmei, reaģējot uz COVID-19/ Development of online adult learning in response to COVID-19 for digitalisation and economic growth of the regions in Latvia

Pētniecības pieteikuma identifikācijas numurs: Nr. 1.1.1.2/VIAA/4/20/616

 

Pēcdoktorante: Dr.sc.admin. Inga Jēkabsone

Pētniecības pieteikuma mērķis: analizēt COVID-19 un citu ārkārtas situāciju ietekmi uz pieaugušo izglītību Latvijā, lai sniegtu rekomendācijas izglītības iestādēm, kas piedāvā pieaugušo apmācību tiešsaistē, tādējādi veicinot Latvijas reģionu digitalizāciju un ekonomisko izaugsmi.

Galvenās darbības:

1. Esošā stāvokļa un jaunāko sasniegumu izpēte pieaugušo izglītības sektorā, t.sk. tiešsaistes pieaugušo izglītības sektorā;

2. COVID-19 un citu iespējamo ārkārtas situāciju ietekmes izpēte uz pieaugušo izglītības sektoru Latvijā;

3. Modeļa un rekomendāciju izstrāde tiešsaistes pieaugušo izglītības sektoram Latvijā;

4. Sabiedrības iesaistīšana pētniecības rezultātu komunikācijai un izplatībai.

Galvenie plānotie rezultāti:

  • 3 zinātniskās publikācijas;
  • zinātniskais ziņojums ar rekomendācijām tiešsaistes pieaugušo izglītības sektora attīstībai;
  • politikas ziņojums ar rekomendācijām tiešsaistes pieaugušo izglītības sektora attīstībai;
  • 3 organizēti semināri izglītības iestādēm tiešsaistes pieaugušo izglītības veicināšanai;
  • mācību metodoloģijas materiālu sagatavošana izglītības iestādēm tiešsaistes pieaugušo izglītības veicināšanai.

Īstenošanas laiks: 01.01.2021. – 30.06.2023. (30 mēneši)

Finansējums: kopējās izmaksas: 111 505,00 EUR (ERAF finansējums: 88 961,50 EUR; privātais finansējums: 22 543,50 EUR).

Atslēgas vārdi: pieaugušo izglītība, tiešsaistes pieaugušo mācīšana, COVID 19, reģionālā attīstība, digitalizācija, IKT.

Pētniecības pieteikums tiek īstenots Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākums “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” ietvaros.

Plašāku informāciju par pēcdoktorantūras pētniecības atbalstu skatīt VIAA mājaslapā.

Projekta komanda:

Pētniece Dr.sc.admin. 

Inga Jēkabsone

Tautsaimiecības eksperte Mg.sc.ing. Ina Gudele


Zinātniskais asistents

 Gusts Gudelis

Uzraudzības padomes sēde nr.2
Uzraudzības padomes sēde nr.3
Uzraudzības padomes sēde nr.4
Uzraudzības padomes sēde nr.5
Play Video
Play Video
Play Video
Vēlies uzzināt, kā nākotnē attīstīsies pieaugušo izglītība?

Schedule Your Growth with Us

Empower Your Future, Today

Ready to take your business to the next level? Connect with us now and discover how our tailored solutions can drive your company’s growth. Fill out the form to schedule a consultation and start your journey towards success.

Contact Information
Your Company's Needs