Par mums

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde “Mācību centrs MP” ir SIA Magnetic Professional struktūrvienība, kas dibināta 2019.gada pirmajā pusē. Kopš dibināšanas veiksmīgi nodarbojamies ar pieaugušo profesionālās pilnveides, neformālās izglītības un mūžizglītības kursu nodrošināšanu, kā arī dažādu izglītību veicinošu projektu īstenošanu. Uzņēmums ir izveidojis profesionālu pasniedzēju komandu ar plašām akadēmiskām zināšanām un dažādām kompetencēm.

Visas izglītības programmas ir licencētas un akreditētas, pēc jebkuras programmas apguves izsniedzam izglītību apliecinošu dokumentu.

“Mācību centrs MP” mērķis ir sniegt zināšanas un prasmes pieaugušajiem, lai celtu kvalifikāciju vai mainītu profesiju atbilstoši darba tirgus prasībām, kā arī veiksmīgi nodrošinātu un īstenotu profesionālās pilnveides un mūžizglītības kursus, sekmējot profesionālo izaugsmi un uzņēmējdarbību.

Mūsu misija ir veicināt pieaugušo izglītību, sniegt jaunas zināšanas un papildināt jau esošās, piedāvājot kvalitatīvas apmācības pieredzējušu un praktizējošu pasniedzēju vadībā, sagatavojot darba tirgū pieprasītus un konkurētspējīgus speciālistus.

  • Akreditēta izglītības iestāde
  • Studiju kursu docēšanai piesaistām nozares profesionāļus un augstskolu labākos pasniedzējus 
  • Īstenojam projektus – pēcdoktorantūras pētniecības projektu, ERASMUS+, valsts pētījumu programmas projektus
  • Sadarbojamies ar nozares asociācijām – Latvijas Interneta asociācija, LR Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība u.c.
  • Vairāk kā 1300 izglītojamo 
  • 15 profesionālās pilnveides programmas

ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” (macibaspieaugusajiem.lv) sestajā kārtā 89 izglītojamie jeb aptuveni 20% ir mācību centra MP absolventi, piektajā kārtā 15% no izglītojamiem bija MP absolventi, savukārt Attālinātajā kārtā – 89 izglītojamie jeb 11%. Ceturtā kārta bija pirmā, ko īstenoja mācību centrs MP.

SIA Magnetic Professional struktūrvienība “Mācību centrs MP” ir:

 

Latvijas Interneta asociācijas biedrs – www.lia.lv

Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras biedrs – www.chamber.lv

Latvijas Grāmatvežu asociācijas biedrs – www.lrga.lv

Latvijas Pieaugušo izglītības apvienības biedrs – www.laea.lv

Mūsu komanda