Projekti

"PostDoc" Projekts

Magnetic Professional ir uzsācis dalību PostDoc projektā Nr. 1.1.1.2/VIAA/4/20/616 "Tiešsaistes pieaugušo izglītības attīstība Latvijas reģionu digitalizācijai un ekonomiskajai izaugsmei, reaģējot uz COVID-19"
Uzzināt vairāk

"reCOVery-LV" Projekts

“Ekonomiskais, politiskais un juridiskais ietvars Latvijas tautsaimniecības potenciāla saglabāšanai un konkurētspējas pieauguma veicināšanai pēc pandēmijas izraisītas krīzes (reCOVery-LV)” VPP-COVID-2020/1-0010, kura ietvaros veica pētījuma sadaļu, “E-komercijas attīstības un papīra aprites mazināšana pēc pandēmijas izraisītās krīzes”.
Uzzināt vairāk

"Atbalsts Latvijas SOS bērnu ciematiem" Projekts

Attīstāmies un esam priecīgi dot citiem! Uzsākam sadarbību ar SOS bērnu ciematiem!
Uzzināt vairāk

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

ES fondu projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” jeb mācības pieaugušajiem mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. To finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, septiņu gadu laikā līdz 2023. gada 31. decembrim ieguldot vairāk nekā 46 miljonus eiro. Projekta īstenotājs ir Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, izglītības iestādēm un Nodarbinātības valsts aģentūru..
Uzzināt vairāk