ERASMUS+ akreditācija

Esam gandarīti iegūt ERASMUS+ akreditāciju!

Tas nozīmē, ka nākamajos gados varēsim turpināt sava personāla un izglītojamo pieredzes apmaiņu ārvalstīs.

 

ERASMUS+ akreditācija:

  • sniedz iespēju vienkāršotā kārtībā pieteikties atbalstam mobilitātes projektiem;
  • apliecina organizācijas plānu īstenot augstas kvalitātes mobilitāti kā organizācijas attīstības pasākumu kopuma sastāvdaļu;
  • paredzēta, lai rosinātu organizācijas stratēģiski plānot mobilitāti organizācijas attīstības veicināšanai;
  • ietver Erasmus kvalitātes standartus, kas jāievēro akreditētajām organizācijām;
  • akreditācija nav obligāta prasība dalībai Erasmus+ programmā. Organizācijas varēs iesniegt pieteikumus mobilitātes projektu finansējumam arī ierastajā kārtībā saskaņā ar Erasmus+ programmas vadlīnijās noteikto.