Izglītības iestāžu ieguvumi

Pandēmija sniedz arī ieguvumus pieaugušo izglītības iestādēm

Pandēmijas laiks ir bijis izaicinājumu pilns visās nozarēs, it īpaši izglītības sektorā. Tomēr šis laiks ir nesis arī ieguvumus izglītības iestādēm. 2021.gada maijā un jūnijā izglītības iestādes, kas nodrošina pieaugušo izglītības procesu, piedalījās aptaujā par COVID-19 ietekmi uz pieaugušo izglītības iestāžu darbību. Kopumā piedalījās 60 izglītības iestādes, no kurām 43 atbildēja uz visiem aptaujas jautājumiem.

Kā galvenā ieguvumu grupa tika izdalīta “Tehnoloģiskie ieguvumi”, tālāk seko ieguvumi, kas ir saistīti ar pedagogiem. Kā mazāk svarīgi kopumā tika atzīti ieguvumi, kas ir saistīti ar izglītojamajiem, un administratīvie izaicinājumi.

Kopumā kā svarīgākos ieguvumus izglītības iestādes atzina (sarindoti pēc svarīguma pakāpes):

  1. Dažādu iepriekš neizmantotu rīku/ iespēju izmantošana, kas optimizē darbu;
  2. Pedagogu pieredzes uzkrāšana;
  3. Pedagogu digitālo prasmju attīstība;
  4. Pedagogu kompetenču paplašināšanās;
  5. Iespēja paplašināt mērķauditoriju;
  6. Izdevumu samazinājums;
  7. Elastīgs darba laiks.

Papildus izglītības iestādes norādīja, ka liels ieguvums ir iespēja arī administratīvajam personālam strādāt attālināti. Tāpat veidojas transporta izdevumu un laika ietaupījums gan izglītojamajiem, gan arī pedagogiem un administratīvajam personālam. 

Aptauja paradīja, ka lielākā daļa izglītības iestāžu (89%) arī pēc pandēmijas noteikto ierobežojumu atcelšanas plāno organizēt gan klātienes, gan neklāties mācību procesu, kaut pirms pandēmijas lielākā daļa (65%) piedāvāja tikai klātienes mācības.

Pētījums veikts pēcdoktorantūras pētniecības pieteikuma “Tiešsaistes pieaugušo izglītības attīstība Latvijas reģionu digitalizācijai un ekonomiskajai izaugsmei, reaģējot uz COVID-19” (Nr. 1.1.1.2/VIAA/4/20/616) ietvaros, kuru īsteno izglītības iestāde SIA “Magnetic Professional”.

ieguvumu_grupa_aptauja