LIAA ir izsludinājusi trešās kārtas projektu konkursu

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) ir izsludinājusi trešās kārtas projektu konkursu “Labās prakses pārņemšanas apmācības eksportspējas veicināšanai”, pamatota augsta līmeņa apmācību projekta atbalsts, radot ietekmi uz produktivitāti, eksportspēju un augstas pievienotas vērtības produktu vai pakalpojumu radīšanu.

Pieteikšanās projektu konkursa trešās atlases kārtai ir atvērta no 2. janvāra līdz 29. janvārim.

Ja Jūsu uzņēmums vēlās izglītot savus darbiniekus par dažādām aktuālām tēmām, lūdzu, ne vēlāk kā līdz 23.01.2023. (pēdējais datums), pieteikties, aizpildot anketu.

Mācību kursa ilgums – no 16 ak.st. līdz 160 ak.st.

Programmu apraksti mājaslapā – https://magneticpro.lv/

Projekta ietvaros tiek apmaksāts:

 • apmācības uzņēmuma speciālistiem;
 • ceļa naudu izglītojamajiem, ja mācības notiek ārzemēs;
 • konsultācijas un mentoringa pakalpojumi, kas sevī ietver projekta sagatavošanu, konsultācijas apmācību organizēšanā, nepieciešamo projekta atskaišu sagatavošanu;
 • apmācības un konsultācijas uzņēmuma darbības optimizācijā un efektivitātes paaugstināšanā, jaunu pakalpojumu radīšanā;
 • starptautisko Sertifikātu izmaksas.

Mēs piedāvājam:

 • sagatavot projekta pieteikumu līdz 29. janvārim;
 • sagatavot visu nepieciešamo dokumentāciju un cenu aptaujas projekta realizācijai;
 • nepieciešamo kursu organizāciju un nodrošināšanu;
 • atskaišu sagatavošanu;
 • konsultācijas un mentoringa pakalpojumus.

Maksimālā finansējuma intensitāte:

 • Ja piemēro de minimis atbalstu (saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013):

100 % – mikro, mazajam un vidējam komersantam pirmajiem trim komersanta atbalstam pieteiktajiem nodarbinātajiem;

85 % – nākamajiem pieteiktajiem komersanta nodarbinātajiem;

85 % – lielajam komersantam.

 • Ja maksimālais de minimis atbalsts tiek pārsniegts (atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 nosacījumiem):

70 % – mikro un mazajam komersantam;

60 % – vidējam komersantam;

50 % – lielajam komersantam.

 

 

Gaidīsim Jūsu aizpildīto anketu pieteikumus!