Mācību centra MP vadītāja Ina Gudele ir ieguvusi Zinātņu doktora grādu ekonomikā un biznesa administrācijā

🎓 Sirsnīgi sveicam mūsu mācību centra vadītāju Ina Gudele, kura šodien aizstāvēja savu promocijas darbu “Elektroniskās komercijas izmantošanas faktoru analīze mazo un vidējo uzņēmumu sektorā Latvijā” un ieguva Zinātņu doktora grādu ekonomikā un biznesa administrācijā. 🎓