Mūsu mācībspēki ievēlēti LTRK padomēs!

Mūsu mācībspēki ievēlēti LTRK padomēs!
Ar lepnumu paziņojam, ka SIA ”Magnetic Professional” mācību centra MP direktore un pasniedzēja Ina Gudele ievēlēta Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) Mazo un vidējo uzņēmumu padomes sastāvā, savukārt pasniedzēja Kristīne Āboltiņa (SIA Fontes Executive Search) – Nacionālās stratēģijas padomē.
Ina Gudele: “Esmu gandarīta par izteikto uzticību turpināt darbu LTRK. Līdzšinējā periodā veikta izpēte par digitalizācijas iespējām maziem un vidējiem uzņēmumiem, kā arī atbalsta mehānismiem. LTRK ir profesionāls mūsu sadarbības partneris, no kura daudz mācāmies, tāpēc jauno darba gadu gaidu ar entuziasmu”.

Savukārt Kristīne Āboltiņa norāda “Globalizācijas un digitalizācijas ietekmē būs arvien vairāk izzūdošas profesijas, augs pieprasījums pēc jaunām prasmēm un iemaņām gan publiskajā, gan privātajā sektorā. Līdz ar to svarīgi veidot sistēmu, kas veicinātu privātā segmenta uzņēmēju ieinteresētību ieguldīt savu darbinieku pārkvalifikācijā, veidot risinājumu publiskā sektora darbiniekiem un individuālām personām”.

Vēlam kolēģēm veiksmi un panākumus!

Jaunākās ziņas

Sadarbība Erasmus+ projektā

Lepojamies, ka Magnetic Professional ir viens no vadošajiem sadarbības partneriem Erasmus+ projektā. Kopā ar somu, zviedru, norvēģu, itāļu un horvātu kolēģiem izstrādāsim digitālo mentoru apmācības