Nosacījumi ES līdzfinansētajai apmācībai

 • Pieteikšanās VIAA (Valsts izglītības attīstības aģentūra) sistēmā Mācības pieaugušajiem – www.macibaspieaugusajiem.lv.
 • VIAA mēneša laikā izvērtē pieteikuma atbilstību projekta noteikumiem (apmācāmajiem jābūt vismaz 25 gadu vecumā un darba attiecībās).
 • Pēc apmācāmo pieteikšanās noslēguma datuma beigām, VIAA Mācību centram MP atsūta sarakstu ar apmācāmajiem.
 • Mācību centrs MP uz e-pastu apmācāmajiem izsūta pieteikšanos uz konkrētu grupu.
 • Apmācāmais var izvēlēties, sev piemērotāko mācību grupu laikus.
 • Noteiktās grupas tiek komplektētas kārtībā kā apmācāmie piesakās un apmācāmo skaits grupā ir ierobežots līdz 30 cilvēkiem. Ja izvēlētā grupa jau ir nokomplektēta apmācāmajam jāpiesakās pie citas grupas.
 • Mācību centrs MP iespēju robežās pieņems visus, kuri būs pieteikušies mācībām.
 • Kad grupas nokomplektētas, Mācību centrs MP, sagatavo apmācāmajiem līgumus un izsūta ar tiem iepazīties apmācāmos, paziņojot kad var ierasties klātienē vai arī elektroniski parakstīt līgumu.
 • Izsūtot līgumu tiek izsūtīts arī rēķins, pēc līguma parakstīšanas, rēķins jāapmaksā triju darba dienu laikā.
 • Līgumam tiek pievienots izvēlētās grupas mācību grafiks, Mācību centrs MP, patur tiesības mācību procesā veikt izmaiņas grafikā, par ko apmācāmie tiks informēti.
 • Saziņa starp Mācību centru MP un apmācāmajiem tiks organizēta izmantojot elektronisko pastu un WhatsApp aplikāciju. Apmācamajiem ir jābūt instalētai WhatsApp aplikācijai.
 • Uzsākot mācības, obligāti ir jāaizpilda uzsākšanas anketa.
 • Pēc mācību uzsākšanas apmācāmajiem e-pastā tiek izsūtīts lietotājvārds un parole, piekļuvei sistēmai, kur būs pieejami visi mācību materiāli.
 • Ierodoties nodarbībā, apmācāmajam obligāti jāparakstās apmeklējuma lapā! Mācības neapmeklēt drīkst ne vairāk kā 20%!
Par pieteikšanos kursiem

Pieteikšanās kursiem notiek macibaspieaugusajiem.lv mājaslapā līdz 30.jūnijam – izvēlieties atbilstošo kursu, nospiediet pogu “Pieteikties” un nākamais solis būs ar Latvija.lv autorizāciju turpināt pieteikšanos. Aizpildiet visus nepieciešamos datus, līdz tiks attēlots apstiprinājums par pieteikumu izvēlētajam mācību kursam.