Gusts Gudelis

Gusts Gudelis ir elektroniskās komercijas speciālists ar pieredzi biroja programmatūru administrēšanā un klientu konsultēšanā. Tāpat viņš ir apguvis IT sistēmu pārvaldību (ITIL) un IT datu drošība un personas datu aizsardzību, kas sniedz plašu redzesloku par informācijas tehnoloģiju izmantošanu biznesa attīstībā. Viņa pasniegšanas prasmes dod iespēju ikvienam iemācīties prasmīgi un lietderīgi izmantot tās biroja programmatūras funkcijas, kas līdz šim netika izmantotas.