Ināra Kantāne

Ināra Kantāne strādājusi daudzos valstiski svarīgos projektos, kur pētījusi datu likumsakarības, piemēram, valsts pētījumu programmā EKOSOC-LV un vairākās citās. Pētījumu rezultātus publicējusi vairāk kā 20 publikācijās. Specializējas datu analīzē ar Ms Excel un SPSS, tomēr teicami pārzina arī citus datu analīzes rīkus. Pieprasīta analītiķe medicīnas jomā, ņemot vērā fundamentālās zināšanas datu analīzē un statistikā, kā arī precizitāti, ko nodrošina aprēķinos.