Ints Balodis

Ints Balodis ir elektronisko pakalpojumu lietojamības konsultants un video satura autors, kas specializējies izglītojošu un skaidrojošu video veidošanā.

Inta aizraušanās ir plaša pielietojuma tehnoloģiskie risinājumi — to pilnveidošana un video formāta skaidrojumi par to lietošanu. Elektronisko pakalpojumus Ints palīdz uzlabot un veidot pēc iespējas lietotājiem draudzīgākus, lai dažādu e-risinājumu lietošana ikdienā būtu pieejama un saprotama ikvienam, neatkarīgi no iepriekšējās pieredzes. Tajā pat laikā Ints ir izveidojis un uztur vienu no Latvijā skatītākajiem izglītojošajiem kanāliem YouTube un Facebook platformās — resume.lv, kurā cilvēkus iepazīstina ar iespējām visdažādāko jautājumu kārtošanai elektroniski.

Vairāk kā 25 gadu pieredze privātajā sektorā, vadot savu uzņēmumu un vairāku gadu pieredze valsts pārvaldes darbā kopā ar maģistra grādu ekonomikā ļauj Intam viegli iejusties gan pakalpojumu sniedzēja, gan klienta lomā un radīt jaunus paņēmienus komunikācijas uzlabošanā. Zināšanas komunikācijā tiek regulāri papildinātas pie pazīstamākajiem jomas speciālistiem.

Ints pasniedz video veidošanu digitālajai videi, kas ir ļoti specifiska niša, jo, darbojoties internetā, autoriem ir jākonkurē ar citiem satura autoriem no visas pasaules un uzmanības ātras pievēršanas un noturēšanas jautājumi ir kritiski svarīgi.

Inta sniegtie ieteikumi ir palīdzējuši uzlabot dažādu valsts iestāžu, tostarp Valsts reģionālās attīstības aģentūras, Slimību profilakses un kontroles centra, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un Rīgas domes veidotos e-pakalpojumus, bet video veidošanas mācībās un individuālajās konsultācijās piedalījušies dažādu organizāciju pārstāvji. Kā piemērus var minēt Sakaru darbinieku arodbiedrību, zobārstniecības klīniku Zinta, Latvijas neredzīgo sporta savienību, Bio Venta un virkni citu publiskā un privātā sektora organizāciju.

Inta vadītās apmācības ir bagātas ar reāliem pieredzes stāstiem no dzīves un katram piemēram tiek sniegts skaidrojums notikušā cēloņsakarību izpratnei.