Juris Uzulāns

Projektu vadītājs ar 20 gadu pieredzi, ir vadījis projektus IBM Latvija, Latvijas Universitātē, Valsts kasē un citās organizācijās.

Ilggadējs projektu vadības kursu pasniedzējs, pasniedzis projektu vadības un risku vadības kursus valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekiem, valsts un pašvaldību uzņēmumu un komercuzņēmumu darbiniekiem, projektu vadības pasniegšanas pieredze dažādās Latvijas augstskolās.

Specializācija – projektu risku vadība, publikācijas, t.sk. starptautiskās, par projektu risku vadību, 4 grāmatas par projektu vadību.