Karlīna Anna Rozenfelde

Mērķtiecīga personība ar inženiera izglītību un piecpadsmit gadu pieredzi starptautisku apmācību vadīšanā un koučingā. Ieguvusi teorētiskās zināšanas un praktisku pieredzi organizāciju, procesu un personāla attīstības vadīšanā, ekskluzīvu produktu pārdošanā Latvijas un starptautiskās vidē, kā arī augsta stresa līmeņa situāciju vadībā.

Iepriekšējā pieredze: SIA “Izaugsmes kvartāls” valdes vadītāja, Lean vadības sistēmas konsultante.

“AFS Latvija” organizācijas procesu un personāla attīstības vadītāja, starptautisko apmaiņas programmu koordinatore.

SIA “Arhitekta G. Vīksnas birojs” būvinženieris/arhitekts-tehniķis.

“Lean Rīga” un Five4success.com izsniegts sertifikāts par kursu “Lean projektu vadība ražošanas, pakalpojumu un biroja darbā”. “Telos Personnel Training” Austrijā izsniegts sertifikāts par kursu “Praktiskā Lean ieviešana” 4 klātienes apmācību moduļos.