Paziņojums presei

Cien. izglītojamie!

Ņemot vērā publiski izskanējušo informāciju 4. oktobra raidījumā De Facto par situāciju ESF projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” (Nr. 8.4.1.0/16/I/001) kursā “Dizaina domāšana produktu izstrādē” apliecinu, ka SIA “Magnetic Professional” interesēs ir nodrošināt maksimāli kvalitatīvu apmācību procesu.

Atzīstam, ka sākotnēji apmācībām bijām plānojuši piesaistīt citus pasniedzējus, ar kuriem pārrunas par kursu docēšanu bija uzsāktas jau šī gada aprīlī, tomēr, ņemot vērā vairākus apstākļus, mums diemžēl nebija iespēju attīstīt sadarbību šajā projektā. Atvainojamies visiem izglītojamiem, kuri vēlējās nodarbību norisi pie kāda konkrēta mācībspēka un vienlaicīgi atgādinām, ka neviena kursa “Dizaina domāšana produktu izstrādē” mācībspēka vārds nebija norādīts Profesionālās pilnveides izglītības programmas aprakstā, kā arī mācību centra “MP” mājas lapā laikā, kad norisinājās pieteikšanās apmācībām.

Neskatoties uz faktu, ka netiks saņemts finansējums par kursa “Dizaina domāšana produktu izstrādē” īstenošanu, vairāk kā puse izglītojamo vēlas turpināt mācības, jo uzskata tās par kvalitatīvām un vērtīgām. Līdz ar to mācību process programmā “Dizaina domāšana produktu izstrādē” turpinās un tiek finansēts no SIA “Magnetic Professional” līdzekļiem.

Esam pateicīgi par papildus piesaistīto mācībspēku spēju iesaistīties kursa docēšanā salīdzinoši īsā laika posmā. Pasniedzēji pirms kursa docēšanas uzsākšanas bija informēti par līguma nosacījumiem, tāpat visi mācībspēki ir iepazīstināti ar studiju kursa programmu un seko līdzi tās aprakstam.

Ja Jums ir interese apgūt kādu no apraksta minētajiem  punktiem vēl padziļinātāk, aicinām par to informēt mācībspēkus, lai rastu savstarpēji izdevīgus risinājums. Tāpat, ja Jums rodas kādi jautājumi  vai ieteikumi, lūdzu, droši vaicājiet mācībspēkiem, kā arī rakstiet mums (info@magneticpro.lv).

Šobrīd attālināto apmācību kārtā nodrošinām kursus 23 grupām vairāk kā 1000 dalībniekiem, mācībām esam piesaistījuši kompetentus un prasībām atbilstošus mācībspēkus. Sekojam līdzi kvalitātei un veicinām pasniedzēju izaugsmi.

Ticam, ka visu mūsu kursu mācībspēki, ņemot vērā viņu zināšanas, praktisko pieredzi un kompetenci, var nodrošināt augsta līmeņa apmācības. Sekojam līdzi nodarbību norisei, kā arī iekšēji pārrunājam iespējamos uzlabojumus tajās. Studiju procesā, kurā iesaistās apmācāmie ar dažādiem izglītības līmeņiem un pieredzi, nereti nākas veidot kompromisus. Esam pateicīgi tiem daudzajiem mācībspēkiem, kuriem tas teicami izdodas, un esam lepni, ka mūsu centrā nodarbības docē gan nozares profesionāļi, gan akadēmiskās vides pārstāvji, tādējādi nodrošinot savstarpēju mijiedarbību starp praksi un akadēmiskām zināšanām.

Mūsu personīga interese ir, lai ikviens no mūsu izglītojamiem būtu ieguvis sev maksimāli daudz vērtīgas informācijas, zināšanu un prasmju. Mums rūp Jūsu izaugsme, līdz ar to esam atvērti Jūsu ieteikumiem un priekšlikumiem par nepieciešamajiem uzlabojumiem apmācību procesā.

Uz sadarbību.

Ar cieņu

Ina Gudele

27842437