Informācija par pēcdoktoranti Dr.sc.admin. Ingu Jēkabsoni

Dr.sc.admin. Ingai Jēkabsonei ir plaša pieredze un ekspertīze pētniecībā un pedagoģiskajā darbībā, kuru ieguvusi tādās augstskolās kā Latvijas Universitāte, RISEBA, Rīgas Juridiskā augstskola, docējot studiju kursus “Pētījumu metodoloģija”, “Statistika”, “Uzņēmējdarbība” u.c. I.Jēkabsone ir vairāku zinātnisko publikāciju autore, kuras ir indeksētas starptautiskajos zinātniskajos žurnālos, kā arī regulāri piedalās starptautiskajās zinātniskajās konferencēs, kurās aprobē savus pētījumu rezultātus. I.Jēkabsone ir piedalījusies arī vairāku pētniecības projektu izstrādē un ieviešanā (Valsts pētījumu programmas projekti, ES struktūrfondu finansēti projekti).

Tāpat I.Jēkabsonei ir praktiska pieredze vadībā, strādājot dažādās valsts iestādēs (LR Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts reģionālās attīstības aģentūra).
Pētījumu intereses: pieaugušo izglītība, publiskā pārvalde, e-pārvalde, digitalizācija, reģionālā attīstība, zinātnes politika, e-komercija.