Seminārā diskutē par pieaugušo mācīšanās izaicinājumiem digitālajā vidē

Jaunais gads SIA “Magnetic Professional” sācies jaunu sparu. 3.-5.janvārī Rīgā viesojās vairākas partnersorganizācijas no Somijas, Grieķijas un Kipras, lai kopīgi diskutētu par mācīšanās spēku digitālajā vidē (Erasmus+ projekta TrianyFly No 2022-1-LV01-ka122-ADU-000070705 ietvaros).

Vizītes laikā tika arī organizēts seminārs par  galvenajiem izaicinājumiem digitālajā vidē, kurā savu viedokli sniedza gan pedagogi, gan izglītojamie. Tāpat seminārā tika sniegtas prezentācijas par galvenajām attīstības tendencēm pieaugušo izglītībā, kā ietvaros pēcdoktorante Inga Jēkabsone prezentēja sava pētījuma rezultātus par pandēmijas ietekmi uz pieaugušo izglītības sektoru Latvijā, kā arī nākotnes attīstības scenārijiem. Seminārā attālināti piedalījās arī vairāki pieaugušo izglītības centru pārstāvji, kuri arī dalījās savos vērojumos.

Diskusijas laikā dalībnieki vienojās, ka mūsdienu digitālie rīki sniedz neizmērojamas priekšrocības pieaugušo kursu īstenošanā, jo spēj nodrošināt atgriezeniskās saites saņemšanu no izglītojamajiem, veicināt aktīvo mācīšanos, kā arī attīstīt digitālās prasmes. Īpaši tālmācības kursu apgūšanu slavēja izglītojamie, jo tos var ērti apgūt sev vēlamā laikā un vietā. Tomēr aktīva digitālās vides izmantošana var radīt arvien lielāku plaisu starp izglītojamajiem ar dažādu prasmju līmeni, proti, iedzīvotāji ar zemajām prasmēm varētu tikt arvien vairāk atstumti no izglītības sistēmas.

Vēl seminārā tika diskutēts, ka pieaugušo izglītībā arvien aktuālāka kļūst mikromācīšanās, kad tiek organizēti īsi, fokusēti kursi par kādu noteiktu tēmu, pretstatā kursiem, kas ilgst vairākus mēnešus un aptver vairākas tēmas. Tāpat mācību procesā ir aktuāli ietvert spēļu elementus, kas palielina pieaugušo izglītojamo motivāciju mācīties. Papildus, lai nodrošinātu lielāku pieaugušo izglītojamo motivāciju, tiek attīstīti dažādi rīki un metodes, lai īstenotu personalizētu mācīšanos, kā arī uz sadarbību vērstu mācīšanos.

Semināra prezentācija pieejama: 

Pētījums veikts pēcdoktorantūras pētniecības pieteikuma “Tiešsaistes pieaugušo izglītības attīstība Latvijas reģionu digitalizācijai un ekonomiskajai izaugsmei, reaģējot uz COVID-19” (Nr. 1.1.1.2/VIAA/4/20/616) ietvaros, kuru īsteno izglītības iestāde SIA “Magnetic Professional”.

 

Plašāka informācija par pētījumu: https://magneticpro.lv/postdoc/ 

Publicēts: 05.01.2023