Privātuma politika

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai – datu subjektam, informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

Personas datu pārzinis

Personas datu pārzinis ir Magnetic Professional, Reģ. Nr.: 42103086895, Rīga, Gustava Zemgala gatve 78 – 1, LV-1039, tālrunis: 29233069, e-pasts: info@magneticpro.lv

Kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: info@magneticpro.lv.

Datu aizsardzības speciālists: Gusts Gudelis