SIA “Magnetic Professional” piedalās Baltijas pieaugušo izglītības apvienību organizētajā vasaras skolā

2023.gada 28.-30.jūnijā SIA “Magnetic Professional” līdz ar citiem Baltijas valstu pieaugušo izglītības centriem piedalījās Lietuvas pieaugušo izglītības apvienības organizētajā vasaras skolā “Mācīties spēlējoties” Druskininkos, Lietuvā.

Vasaras skolā tika diskutēts par starpkultūru izpratni par iespēju vienlīdzību pieaugušo izglītībā. Tāpat pieaugušo izglītības centri dalījās ar savu pieredzi par izglītības gaimifikāciju jeb dažādu spēles elementu izmantošanu mācību procesā ar pieaugušajiem. Lietuvas pieaugušo izglītības apvienība arī organizēja meistarklasi spēles elementu iekļaušanai mācību procesā.  

Papildus SIA “Magnetic Professional” pētniece Dr. Inga Jēkabsone prezentēja klātesošajiem sava pētījuma par tiešsaistes pieaugušo izglītību rezultātus, kā arī popularizēja projekta ietvaros izstrādātos nodevumus (tehnoloģijas):

  1. metodisko materiālu “Tiešsaistes tehnoloģiju izmantošana kursu izstrādē: metodiskais materiāls pieaugušo izglītības centriem” un
  2. tālmācības kursu pieaugušo pedagogiem “Efektīva tiešsaistes pieaugušo izglītība” [APSKATĪT ŠEIT].

Abi materiāli ir pieejami bez maksas visiem interesentiem latviešu valodā. Paredzēts, ka gan metodiskais materiāls, gan tiešsaistes kurss ar laiku būtu pieejams arī angļu valodā, kas sekmētu, ka tos izmantotu ne tikai pieaugušo pedagogi Latvijā, bet arī citās valstīs.

Pētījums veikts pēcdoktorantūras pētniecības pieteikuma “Tiešsaistes pieaugušo izglītības attīstība Latvijas reģionu digitalizācijai un ekonomiskajai izaugsmei, reaģējot uz COVID-19” (Nr. 1.1.1.2/VIAA/4/20/616) ietvaros, kuru īsteno izglītības iestāde SIA “Magnetic Professional”. Plašāka informācija par pētījumu: https://magneticpro.lv/postdoc/

Publicēts: 30.06.2023

Schedule Your Growth with Us

Empower Your Future, Today

Ready to take your business to the next level? Connect with us now and discover how our tailored solutions can drive your company’s growth. Fill out the form to schedule a consultation and start your journey towards success.

Contact Information
Your Company's Needs