SIA “Magnetic Professional” prezentē savus pētījuma rezultātus starptautiskajā zinātniskajā konferencē Bulgārijā

SIA “Magnetic Professional” prezentē savus pētījuma rezultātus starptautiskajā zinātniskajā konferencē Bulgārijā

 

No 2.jūlija līdz 11.jūlijam Varnā (Bulgārijā) norisinājās 22.starptautiskā starpdisciplinārā zinātniskā konference  “GeoConference Surveying, Geology and Mining, Ecology and Management – SGEM 2022”. Konferencē piedalījās arī pētniece Dr. Inga Jēkabsone, kura prezentēja ziņojumu “Covid-19 un tiešsaistes pieaugušo izglītība: salīdzinošais pētījums”.  Šajā pētījumā tika analizēta Latvijas, Polijas un Zviedrijas pieredze pieaugušo izglītības īstenošanā pandēmijas apstākļos. Tika secināts, ka digitālās prasmes ir viens no svarīgākajiem faktoriem, kas nodrošina efektīvu tiešsaistes pieaugušo izglītības īstenošanu. Zviedrijā, kas ir viena no vadošajām ES valstīm vispārējo digitālo prasmju ziņā, pieaugušo izglītības iestādes nesaskarās ar būtiskiem izaicinājumiem mācību procesa pielāgošanā tiešsaistes režīmam. Savukārt Polijā, kur digitālās prasmes ir krietni zem vidējā ES līmeņa, liela daļa pieaugušu izglītības iestāžu nolēma izmantot t.s. nogaidīšanas stratēģiju un nepiedāvāt programmas tiešsaistē vai arī piedāvāt to ļoti ierobežotā apjomā.

Pētnieces zinātniskā publikācija ir pieņemta publicēšanai un drīzumā būs pieejama datubāzē SCOPUS.

Tāpat, ņemot vērā Dr. Ingas Jēkabsones zinātnisko pieredzi, pētniece tika uzaicināta vadīt konferences sesiju, kas bija veltīta ekoloģijas un vides aizsardzības jautājumiem.

Pētījums veikts pēcdoktorantūras pētniecības pieteikuma “Tiešsaistes pieaugušo izglītības attīstība Latvijas reģionu digitalizācijai un ekonomiskajai izaugsmei, reaģējot uz COVID-19” (Nr. 1.1.1.2/VIAA/4/20/616) ietvaros, kuru īsteno izglītības iestāde SIA “Magnetic Professional”.

Plašāka informācija par pētījumu: https://magneticpro.lv/postdoc/