Biznesa digitālā transformācija

one
Galvenās tēmas
1. Biznesa vides digitālā transformācija un uzņēmuma stratēģija tajā;
2. Tirgus izpētes, patērētāju izpratnes veidošana digitālā pasaulē;
3. E-biznesa stratēģiskā plānošana;
4. Biznesa uzsākšana digitālā vidē;
5. E-komercijas risinājuma izveide;
6. Mērķa auditorijas definēšana un klienta pieredzes vadība;
7. Digitālā mārketinga līdzekļi un risinājumi e-biznesa vadībai;
8. E-risinājumu pārvaldība, analīze, optimizācija un mārketings;
9. Biznesa riski, tiesiskie un ētikas aspekti digitālajā vidē;
10. Uzņēmuma iekšējās vides pārvaldība ar digitāliem risinājumiem.
Mācību metožu izmantošana ir cieši saistīta ar mācību priekšmeta mērķiem un uzdevumiem, tā kā programma ir virzīta uz datorsistēmu izmantošanu, tad visas mācību metodes bāzējas digitālās vides maksimālā izmantošanā sniedzot jaunas zināšanas, prasmes un praktiskās iemaņas. Pasniedzējs atšķirīgās situācijās no daudzveidīgā metožu klāsta izvēlas to mācību metodi, kura ir vispiemērotākā konkrētu mācību mērķu sasniegšanai. Izmantojamās mācību metodes: lekcijas un prezentācijas, informācijas un elektronisko rīku demonstrējums, diskusijas, projektu metodes, situāciju izpēte un analīze, praktisko darbu prezentācijas, komandas darbs, patstāvīgais darbs, praktiskās mācības, vizualizēšana, izmantojot digitālo vidi un specializēto programmnodrošinājumu.
Biežākie jautājumi

Radušies jautājumi par mācību procesu? Aplūkojiet atbildes mūsu lapas sadaļā “Biežāk uzdotie jautājumi“.

Kursu pasniedz

Kursu vada biznesā praktizējošie speciālisti un nozares eksperti.

Valters Kaže

Valters ir inovāciju vadības konsultantu kompānijas Ex Novo vadošais partneris – ar viņa palīdzību radīti un komercializēti jauni produkti un zīmoli klientiem vairāk kā 20

Lasīt vairāk »

Ints Balodis

Ints Balodis ir elektronisko pakalpojumu lietojamības konsultants un video satura autors, kas specializējies izglītojošu un skaidrojošu video veidošanā. Inta aizraušanās ir plaša pielietojuma tehnoloģiskie risinājumi

Lasīt vairāk »

Edgars Koroņevskis

Digitālā mārketinga un lietotāju pieredzes eksperts Digitālā mārketinga, IT un lietotāju pieredzes (UX) konsultants ar vairāk kā 15 gadu pieredzi šajās jomās. Iepriekšējā pieredze: SEB

Lasīt vairāk »

Visi komerckursi